18P

Suara

MIGRAN FILIPINA DI SABAH

MIGRASI DAN DAKWAH : SATU TINJAUAN AWAL DI KALANGAN MIGRAN FILIPINA MUSLIM DI KOTA KINABALU SABAH
Badlihisham Mohd Nasir (Ph.D)
&
Rafihi Wasihim (M.A)

Pengenalan

Migrasi atau hijrah merupakan suatu fenomena yang telah lahir sejak awal perkembangan Islam di Semenanjung Arab. Migrasi yang berorentasikan hijrah bagi memartabatkan Islam dijadikan sebagai batu tanda dalam pengiraan tahun dalam kalender Islam. Justeru kewujudannya yang begitu signifikan, peristiwa hijrah yang telah dirakam oleh Saidina Omar dalam sejarah Islam itu disambut saban tahun bagi mengingati “turning point” yang memberi impak kepada kebangkitan dan perkembangan tamadun Islam di seluruh dunia. Namun dalam suasana sebahagian umat Islam terpaksa menjadi migran, impak positif yang turut diimpikan dari perulangan sejarah ini nampaknya tidak menjadi kenyataan. Sebaliknya umat Islam terus dibayangi dengan pelbagai masalah dan cabaran justeru berstatus “migran”. Mereka bukan sahaja berhadapan dengan masalah yang terdapat di negara tempat berhijrah tetapi didakwa mempunyai jatidiri keagamaan yang semakin merosot. Prof. Ismail Faruqi pernah mengulas fenomena ini dengan menyandarkannya kepada kegagalan umat Islam memainkan peranan dalam dakwah Islamiah. Kehadiran mereka di Barat hanyalah sebagai melengkapkan hasrat Barat agar umat Islam terus mengikut jejak-langkah budaya mereka, berbanding kebangkitan tamadun baru yang seharusnya dicetuskan di Barat. Sebenarnya, wujud pelbagai masalah dalam konteks migrasi dan dakwah yang kurang diberikan perhatian oleh pengkaji. Kertas ini ingin membuat tinjauan awal terhadap hubungan migrasi dan dakwah di kalangan pendatang Filipina Islam di Sabah. Perbincangan ini dimulai dengan preamble yang dicetuskan oleh Prof. Dr. Faruqi mengenai hubungan di antara migrasi, hijrah dan dakwah dalam konteks cabaran dan harapan perkembangan Islam di Barat dan seterusnya meninjau relevensi gagasan tersebut di kalangan para pendatang Filipina Muslim di Kota Kinabalu Sabah.

Cabaran dan Harapan Perkembangan Islam di Barat Menurut Faruqi

Pengalaman yang diperolehi oleh al-Faruqi sepanjang bergaul dengan masyarakat Barat sejak beliau berhijrah ke sana pada usia mudanya telah memberikan banyak pengalaman hasil pemerhatian dan pengamatan beliau terhadap perkembangan Islam di kalangan masyarakat barat terutamanya di Amerika. Sarjana ini telah melihat sendiri kepesatan kemajuan yang berlangsung di barat sama ada dari segi teknologi mahu pun intelektual yang telah menjana kemajuan ekonomi negara tersebut. Walaubagaimanapun, beliau mengesan satu kelompangan yang amat besar di dasar kemajuan tersebut yang ternyata berkembang di atas paksi falsafah yang menolak faktor ketuhanan. Oleh itu, umat Islam di barat terpaksa berhadapan dengan cabaran yang besar dalam usaha menyebarkan dakwah Islamiah di sana dalam keadaan kekuatan spiritual umat Islam yang turut goyah. Sarjana yang amat peka ini telah mengamati dan menganalisa senario yang berlaku khususnya untuk dianalisis dari perspektif hubungan di atara migrasi, hijrah dan dakwah.

1. Umat Islam Sebagai Imigran Baru di Barat

Menurut Faruqi, sejarah menyaksikan perpindahan tamadun dan kemajuan keilmuan Islam ke barat setelah tragedi kejatuhan Baghdad yang berlaku pada pertengahan abad ke 13M. Abad-abad seterusnya memperlihatkan kebangkitan masyarakat barat dalam mencipta kemajuan dalam kehidupan sedangkan kemajuan tamadun Islam telah dicedok sedikit demi sedikit dan benteng kekuatan umat Islam turut roboh. Sehingga pada akhir abad ke 19M, orang-orang Islam dari Timur mula berhijrah ke negara-negara barat untuk melarikan diri dari kemiskinan hidup di negara sendiri dan mencuba untung nasib di barat.

Manakala, kemaraan kuasa imperialis Barat juga turut meragut bersama hasil kekayaan negara Islam yang dijajah. Maka, walaupun setelah para penjajah memerdekakan negara tersebut namun, pemerintah muslim tempatan masih tidak dapat mentadbir negara mereka dengan baik. Mereka gagal menyediakan peluang pekerjaan serta tidak dapat menangani masalah ekonomi dan politik negara. Senario ini telah mendorong penduduk tempatan berhijrah ke negara-negara yang menjajah mereka dahulu seperti Britain, Perancis dan Itali.

Walaubagaimanapun, kebanjiran umat Islam di negara-negara barat tidak pula mampu mencipta satu gelombang dakwah Islam yang besar di dalam masyarakat barat. Ini disebabkan pemikiran mereka sendiri telah dibentuk oleh para penjajah di negara mereka sebelumnya dengan pelbagai ideologi barat yang jelas mengenepikan langsung nilai-nilai pemikiran Islam. Malahan, kesan penghijrahan mereka di barat turut mendedahkan pemikiran dan kehidupan mereka dengan gaya barat secara lebih dekat.

2. Mentaliti Tidak Islamik Kaum Imigran

Oleh kerana kebanyakan umat Islam yang berhijrah ke barat berasal dari negara yang pernah dijajah oleh kuasa barat maka, secara umumnya corak pemikiran mereka telah terpengaruh dengan idea-idea barat. Malahan, menurut pemerhatian yang dilakukan oleh Faruqi mendapati mentaliti kaum imigran Islam di barat terhadap status mereka adalah sangat rendah dan merasa seolah-olah sebagai peminta sedekah daripada kemajuan barat. Mereka melihat dan mengagumi kehebatan kemajuan kehidupan barat lalu membenci keadaan di negara asal sendiri sehingga mereka mula melupakan ingatan dan budaya asal mereka seiring generasi yang silih berganti seterusnya.

Oleh kerana, matlamat utama penghijrahan mereka adalah untuk mencari kesenangan material maka mereka hanya pergi ke barat dengan poket, minda dan jiwa yang kosong. Mereka pergi tanpa membawa bekalan ilmu-ilmu Islam yang mencukupi serta tanpa membawa matlamat menyebarkan Islam di mana sahaja mereka berada. Maka, peranan mereka yang sepatutnya sebagai pendakwah yang mendokong aspirasi Islam telah lenyap dari jiwa apabila mentaliti penghijrahan mereka tidak dipaksikan kepada mencari keredhaan Allah s.w.t. Malahan, mereka seolah-olah turut hanyut dalam arus keruntuhan pemikiran spiritual masyarakat barat tersebut.

3. Mentaliti Rendah Imigran Islam di Barat

Realitinya kebanyakan imigran Islam di barat adalah berasal daripada negara yang mundur dari segenap segi sama ada ekonomi, sosial dan pendidikan. Justeru itu, umumnya mentaliti mereka adalah rendah dan senario ini telah disedari oleh barat lalu mengambil peluang untuk mengeksploitasi mereka. Tenaga mereka di perah habis-habisan dengan imbuhan yang tidak setimpal langsung berbanding pekerjaan yang dilakukan. Maka, mereka menghadapi masalah untuk meneruskan kehidupan dan bersaing dengan taraf hidup yang tinggi di barat. Kesannya, mereka terdedah kepada kehidupan secara setinggan di pinggir-pinggir kota industri barat.

Malahan, lebih teruk daripada itu imigran Islam di barat turut terdedah dengan konsep peradaban barat yang hanya mementingkan material dan mengenepikan langsung unsur spritual daripada kehidupan. Maka, mentaliti imigran Islam yang rendah tanpa pasakkan Islam yang kukuh ini langsung terpengaruh dan dicemari sewenang-wenangnya oleh kebobrokan pemikiran barat. Lalu, bagaimanakah mereka dapat menjadi pendakwah di tengah-tengah keruntuhan spiritual barat sedangkan mereka sendiri terpaksa berperang dengan krisis identiti hasil pengaruh ideologi barat. Bahkan, izzah Islam turut terkubur dan hilang serta tidak dapat lagi dijadikan aspek yang boleh dicontohi oleh masyarakat barat.

Walaupun menyedari betapa kroniknya kelemahan peranan dakwah di kalangan imigran Islam di Barat, Prof. Faruqi masih menaruh harapan terhadap perkembangan dakwah Islamiah di Barat. Beliau menggariskan beberapa ideanya yang diharap dapat membantu memulihkan usaha perkembangan Islam di Barat.

1. Memahami Konsep Sebenar Hijrah dalam Islam

Menurut Faruqi, Allah s.w.t telah menyarankan manusia agar berhijrah sekiranya keadaan di tempat asal mereka tidak selamat lagi untuk didiami dan tidak bebas lagi melaksanakan tuntutan Islam sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Surah an-Nisa’ yang bermaksud:

“Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya dirinya sendiri maka malaikat berkata kepada mereka: Dalam keadaan bagaimanakah kamu ini?. Mereka menjawab: Adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri (Mekah). Para malaikat berkata: Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dpat berhijrah ke bumi itu?. Orang-orang itu tempatnya neraka jahannam dan Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali.” (an-Nisa’ 4: 97)

Di dalam ayat ini Allah s.w.t telah menggesa agar umat Islam bertanggungjawab terhadap nasibnya dan mengubahnya secara radikal dengan cara berhijrah sekiranya nasib Islam masih tidak menyebelahi mereka di negara sendiri sebagaimana yang telah dirintis oleh Rasulullah s.a.w ke Madinah demi menyelamatkan iman dan mengembangkan dakwah Islam dengan lebih luas.

Walau bagaimanapun, umat Islam haruslah memahami konsep hijrah yang betul sebagaimana yang disarankan oleh Islam iaitu berhijrah demi mempertahankan Islam dan membuka pintu untuk mengembangkannya secara meluas. Sebagaimana yang telah Allah s.w.t nyatakan dalam ayat seterusnya dalam surah an-Nisa’ yang bermaksud :

“Barangsiapa berhijrah di jalan Allah s.w.t, nescaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah s.w.t dan RasulNya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah.”
(Surah an-Nisa’ 4: 100)

Oleh itu, sekiranya umat Islam berhijrah adalah di atas motif material dan kebendaan semata-mata dengan mengenepikan kepentingan Islam maka, jelaslah mereka telah terkeluar daripada konsep hijrah yang sebenar. Sekiranya, tujuan dan matlamat hijrah adalah semata-mata untuk mencari keredhaan Allah maka, rezeki yang melimpahinya adalah hasil daripada hijrahnya yang suci dan mendapat balasan daripada Allah s.w.t. Oleh itu, kesedaran amat perlu dijana di kalangan masyarakat imigran Islam terutamanya di barat agar menetap dan memperbaharui kembali niat serta matlamat hijrah mereka demi meraih keredhaan dan keberkatan dari Allah s.w.t.

2. Menyedarkan Peranan Imigran Sebagai Pendakwah

Seterusnya al-Faruqi menyatakan amat perlu untuk menyedarkan dan mengingatkan para imigran Islam tentang peranan dakwah yang dipikul di bahu mereka setelah berhijrah ke tempat baru. Mereka bertanggungjawab untuk menyeru kaum non-muslim kepada kebenaran Islam malahan, mereka juga perlu menyedari bahawa setiap perbuatan dan perkataan yang mereka lafazkan akan menjadi saksi di hadapan Allah s.w.t kelak.

Sekiranya para imigran Islam menyedari bahawa hijrahnya dari negara kelahiran masing-masing adalah daripada keizinan dan perancangan Tuhan dengan maksud menjadikan mereka sebagai pendakwah kepada agama Allah s.w.t, maka kebenaran Islam akan tersebar ke seluruh pelusuk dunia. Selain itu, para imigran Islam juga perlu bermotivasi tinggi serta mempunyai semangat juang yang tinggi untuk membantu memulihkan keruntuhan moral dan spiritual masyarakat Barat kepada Islam.

Fokus juga diberikan oleh Faruqi terhadap pelajar Islam yang tinggal secara sementara di barat. Mereka seharusnya perlu berusaha dengan lebih tekun dalam menguasai bidang ilmu pengetahuan walaupun terpaksa belajar daripada guru non muslim. Seterusnya, diharap hasil daripada ketekunan mereka itu dapat melahirkan golongan intelektual Islam yang mampu menyedia dan menyampaikan ilmu pengetahuan kepada umat Islam tanpa terus berkiblatkan para sarjana barat. Dengan itu, dakwah dan ketuanan Islam akan dipandang tinggi oleh seluruh umat manusia.

Kedatangan Migran Filipina ke Sabah dan Relevensi Gagasan Migrasi Dakwah

Penghijrahan di kalangan penduduk kepulauan Sulu dan Selatan Filipina bukanlah perkara luar biasa kerana sudah terdapat aktiviti perdagangan antara penduduk Sitangkai dan Borneo sejak awal kurun ke Sembilan lagi, terutama dalam aktiviti perdagangan pertukaran barang antara kedua dua penduduk.

Penghijrahan di kalangan penduduk kepulauan Sulu dan Selatan Filipina dan Sabah telah berlaku sejak sebelum Sabah merdeka menerusi Malaysia lagi kerana aktiviti aktiviti ekonomi dan sosial antara kedua negeri. Penghijrahan bermula berlaku pada akhir abad ke limabelas bila Sepanyol memulakan kempen penjajahan ke selatan Filipina khasnya di Sulu dan Tawi Tawi. Kumpulan pertama berhijrah ialah masyarakat keturunan Cina dari Jolo yang melarikan diri ke Semporna di pantai timur Sabah yang kemudiannya menetap di sana. Kimpulan seterusnya ialah Penghirahan dari Sulu yang tiba di pantai timur Sabah iaitu di Sandakan, Tawau, dan Lahad Datu di mana mereka terlibat dalam sektor perdagangan, perikanan dan pertanian. Penghijrah ini seterusnya iaitu di kalangan migran Filipina bersama orang orang Cina dan Jawa menjadi buruh murah dalam pemerintahan British North Borneo Company.

Kedatangan migran Filipina ke Sabah boleh dikategorikan kepada tiga kumpulan besar iaitu. Pertamanya mereka yang datang ke Sabah pada akhir abad ke limabelas kerana melarikan diri dari penjajahan Sepanyol. Keduanya mereka yang datang ke Sabah diantara tahun 1970 hingga 1977 iaitu era penentangan terhadap Mindanao, dan akhirnya yang ketiga ialah migran yang tiba ke Sabah selepas 1970 yang di sebut pelarian atau “transients.” Walaubagaimanapun pada umumnya kedatangan orang Filipina di Sabah boleh dibahagikan kepada empat kategori mengikut masa ketibaan dan tujuan kedatangan mereka, iaitu:

(i) transmigran sebelum dan semasa era pemerintahan British,
(ii) mereka yang datang sejak tertubuhnya Malaysia,
(iii) mereka yang melarikan diri ekoran daripada kekacauan di Selatan Filipina dari tahun 1971 sehingga tahun 1983, dan
(iv) mereka yang terus datang selepas tahun 1983.

Hari ini migran Filipina merupakan suatu fenomena biasa di negeri Sabah, khususnya di Kota Kinabalu yang merupakan lokasi penempatan dan pusat kegiatan utama mereka. Justeru, persoalan yang harus ditimbulkan dalam pemerhatian awal ini ialah mengenai apakah relevensinya gagasan yang diutarakan oleh Prof. Faruqi dalam konteks pendatang Filipina Muslim di Kota Kinabalu Sabah. Di antara persoalan tersebut ialah;

i). Apakah pendatang Filipina boleh dianggap sebagai imigran baru di Sabah? Umumnya masyarakat tempatan mungkin menganggap mereka sebagai orang Asing, tetapi apakah ia sebenarnya dirasai oleh pendatang berkenaan sedangkan dari sudut sejarah, Sabah adalah sebahagian daripada warisan Kesultanan Sulu. Bahkan perkongsian budaya dan agama yang sama dengan umat Islam di Sabah mungkin menyebabkan masalah migrasi Islam dalam konteks Barat seperti yang ditimbulkan oleh Prof. Faruqi tidak releven bagi mereka.

ii). Apakah mentaliti tidak Islamik di kalangan Imigran Filipina Muslim wujud secara serius dan menjadi halangan kepada perkembangan Islam di kalangan mereka. Ini harus dipersoalkan secara serius kerana dari sudut sejarah perkembangan Islam di Sabah banyak bergantung kepada usaha yang dilakukan dari Kesultanan Sulu. Secara lojiknya para pendatang seharusnya mempunyai mentaliti Islamik yang tinggi berbanding saudara seagamanya di Sabah. Namun, kesan penjajahan yang dialami sejak dari era Sepanyol, Amerika sehinggalah hari ini mungkin memberikan kesan variasi yang berbeza terhadap mentaliti mereka.

iii). Apakah tahap mentaliti Imigran Filipina Islam di Sabah rendah. Jika ia adalah benar, apakah ianya disebabkan oleh faktor hambatan ekonomi dan persekitaran yang menyekat pembangunan mentaliti cerdas masyarakat pendatang. Faktor tersebut sepatutnya tidak wujud memandangkan Sabah bukanlah negeri yang memberikan layanan buruk kepada pendatang Islam Filipina.

iv). Apakah pendatang Filipina memahami konsep Hijrah menurut perspektif Islam yang sebenarnya?. Sebagai Muslim, konsep hijrah mungkin tidak perlu diperkenalkan lagi. Tetapi apakah konsep berkenaan sebati menjadi visi masyarakat pendatang yang bakal sekaligus menjadi pemangkin kepada perkembangan Islam yang positif di Sabah.

v). Apakah Imigran Filipinan sedar terhadap peranannya sebagai Pendakwah. Jika ia kurang dijiwai oleh mereka apakah kaedah untuk menyedarkannya?. Apakah sumbangan organisasi dakwah pribumi terhadap kesedaran dakwah yang mendalam di kalangan para pendatang yang mungkin asing dari segi status kenegaraannya tetapi tidak dalam konteks ikatan ukhuwwah Islamiah sejagat.

Kesimpulan

Berdasarkan tinjauan ringkas terhadap isu yang dibincangkan adalah jelas bahawa migrasi atau hijrah yang merupakan suatu fenomena pencetus kebangkitan Islam dan perlu terus diperkasakan dari masa ke semasa. Ironisnya, pengalaman Prof. Faruqi sebagai seorang migran yang sarat dengan misi dakwah di Barat lazimnya tidak menjadi misi umum para pendatang Islam di seluruh dunia. Kebanyakannya berhijrah atas dorongan faktor-faktor duniawi. Namun usaha memperkasakan Islam di Sabah adalah cerah sekiranya kefahaman gagasan migrasi dakwah dapat dihayati oleh umat Islam khususnya di kalangan pendatang Filipina di negeri ini. Justeru suatu kajian ilmiah yang mendalam dalam konteks migran Filipina di Kota Kinabalu mungkin menawarkan dapatan yang berbeza dari apa yang dilalui oleh Faruqi sepanjang ranjau dakwahnya di Barat. Pastinya tinjauan awal ini akan berakhir dengan suatu penemuan hasil kajian akademik yang bermakna.

30/04/2009 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

LUAS NERAKA

.: Luasnya Neraka :.

Yazid Arraqqasyi dari Anas bin Malik ra. berkata: Jibrail datang kepada Nabi saw pada waktu yg ia tidak biasa datang dalam keadaan berubah mukanya,

maka ditanya oleh nabi s.a.w.: ‘Mengapa aku melihat kau berubah muka?’

Jawabnya: ‘Ya Muhammad, aku datang kepadamu di saat Allah menyuruh supaya dikobarkan penyalaan api neraka, maka tidak layak bagi orang yg mengetahui bahawa neraka Jahannam itu benar, dan siksa kubur itu benar, dan siksa Allah itu terbesar untuk bersuka-suka sebelum ia merasa
aman dari padanya…’

Lalu nabi s.a.w.. bersabda: ‘Ya Jibrail, jelaskan padaku sifat
Jahannam.’

Jawabnya: ‘Ya. Ketika Allah menjadikan Jahannam, maka dinyalakan selama seribu tahun, sehingga merah, kemudian dilanjutkan seribu tahun sehingga putih, kemudian seribu tahun sehingga hitam, maka ia hitam gelap, tidak pernah padam nyala dan baranya. Demi Allah yg mengutus engkau dengan hak, andaikan terbuka sebesar lubang jarum nescaya akan dapat membakar penduduk dunia semuanya kerana panasnya.

Demi Allah yg mengutus engkau dengan hak, andaikan satu baju ahli neraka itu digantung di antara langit dan bumi nescaya akan mati penduduk bumi kerana panas dan basinya.

Demi Allah yg mengutus engkau dengan hak, andaikan satu pergelangan dari rantai yg disebut dalam Al-Quran itu diletakkan di atas bukit, nescaya akan cair sampai ke bawah
bumi yg ke tujuh.

Demi Allah yg mengutus engkau dengan hak, andaikan seorang di hujung barat tersiksa, nescaya akan terbakar orang-orang yang di hujung timur kerana sangat panasnya, Jahannam itu sangat dalam dan perhiasannya besi dan minumannya air panas campur nan ah dan pakaiannya potongan-potongan api.

Api neraka itu ada tujuh pintu, tiap-tiap pintu ada bahagiannya yang tertentu dari orang laki-laki dan perempuan.’

Nabi s.a.w. bertanya: ‘Apakah pintu-pintunya bagaikan pintu-pintu rumah kami?’

Jawabnya: ‘Tidak, tetapi selalu terbuka, setengahnya di
bawah dari lainnya, dari pintu ke pintu jarak perjala nan 70,000 tahun, tiap pintu lebih panas dari yang lain 70 kali ganda.’ (nota kefahaman: iaitu yg lebih bawah lebih panas)

Tanya Rasulullah s.a.w..: ‘Siapakah penduduk masing-masing pintu?’
Jawab Jibrail:
‘Pintu yg terbawah untuk orang-orang munafik, dan orang-orang yg kafir setelah diturunkan hidangan mukjizat nabi Isa a.s. serta keluarga Fir’aun sedang namanya Al-Hawiyah.
Pintu kedua tempat orang-orang musyrikin bernama Jahim,

Pintu ketiga tempat orang shobi’in bernama Saqar.

Pintu ke empat tempat Iblis dan pengikutnya dari kaum majusi bernama Ladha,

Pintu kelima orang yahudi bernama Huthomah..

Pintu ke enam tempat orang nasara bernama Sa’eir.’

Kemudian Jibrail diam segan pada Rasulullah s.a.w. sehingga ditanya: ‘Mengapa tidak kau terangkan penduduk pintu ke tujuh?’

Jawabnya: ‘Di dalamnya orang-orang yg berdosa besar dari ummatmu yg sampai mati belum sempat bertaubat.’

Maka nabi s.a.w. jatuh pingsan ketika mendengar keterangan itu, sehingga Jibrail meletakkan kepala nabi s.a.w. di pangkuannya sehingga sedar kembali dan

sesudah sadar nabi saw bersabda: ‘Ya Jibrail, sungguh besar kerisauanku dan sangat sedihku, apakah ada seorang dari ummat ku yang akan masuk ke dalam neraka?’

Jawabnya: ‘Ya, iaitu orang yg berdosa besar dari ummatmu.’

Kemudian nabi s.a.w. me nan gis, Jibrail juga me nan gis, kemudian nabi s.a.w. masuk ke dalam rumahnya dan tidak keluar kecuali untuk sembahyang kemudian kembali dan tidak berbicara dengan orang dan bila sembahyang
selalu me nan gis dan minta kepada Allah.(dipetik dari kitab ‘Peringatan Bagi Yg Lalai’)

Dari Hadith Qudsi: Bagaimana kamu masih boleh melakukan maksiat sedangkan kamu tak dapat bertahan dengan panasnya terik matahari Ku..

Tahukah kamu bahawa neraka jahanamKu itu:

1. Neraka Jahanam itu mempunyai 7 tingkat

2. Setiap tingkat mempunyai 70,000 daerah

3. Setiap daerah mempunyai 70,000 kampung

4. Setiap kampung mempunyai 70,000 rumah

5. Setiap rumah mempunyai 70,000 bilik

6. Setiap bilik mempunyai 70,000 kotak

7. Setiap kotak mempunyai 70,000 batang pokok zarqum

8. Di bawah setiap pokok zarqum mempunyai 70,000 ekor
ular

9. Di dalam mulut setiap ular yang panjang 70 hasta
mengandungi lautan racun yang hitam pekat.

10. Juga di bawah setiap pokok zarqum mempunyai
70,000 rantai

11. Setiap rantai diseret oleh 70,000 malaikat

Mudah-mudahan ini dapat menimbulkan keinsafan kepada kita semua…..Wallahua’lam.

Al-Quran Surah Al- Baqarah Ayat 159

Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan dari keterangan-keterangan dan petunjuk hidayat, sesudah Kami terangkannya kepada manusia di dalam Kitab Suci, mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh sekalian makhluk.

Dari Abdullah bin ‘Amr R.A,

Rasulullah S.A.W bersabda:’ Sampaikanlah pesanku biarpun satu ayat..

SEPULUH ORANG YANG MAYATNYA TIDAK BUSUK DAN TIDAK REPUT DI HARI QIAMAT KELAK!!!

Disebutkan di dalam satu riwayat, bahawasanya apabila para makhluk dibangkitkan dari kubur, mereka semuanya berdiri tegak di kubur masing-masing selama 44 tahun UMUR AKHIRAT dalam keadaan TIDAK MAKAN dan TIDAK MINUM, TIDAK DUDUK dan TIDAKBERCAKAP.

Bertanya orang kepada Rasulullah saw : ‘Bagaimana kita dapat mengenali ORANG-ORANG MUKMIN kelak di hari qiamat?’

Maka jawabnya Rasulullah saw ‘Umatku dikenali kerana WAJAH mereka putih disebabkan oleh WUDHU’.’ Bila qiamat datang maka malaikat datang ke kubur orang mukmin sambil membersihkan debu di badan mereka KECUALI pada tempat sujud. Bekas SUJUD tidak dihilangkan.

Maka memanggillah dari zat yang memanggil. Bukanlah debu ‘itu dari debu kubur mereka, akan tetapi debu itu ialah debu KEIMANAN’ mereka. Oleh itu tinggallah debu itu sehingga mereka melalui titian’ Siratul Mustaqim dan memasuki Alam SYURGA, sehingga setiap orang melihat para mukmin itu mengetahui bahawa mereka adalah pelayan Ku dan hamba-hamba Ku.

Disebutkan oleh hadith Rasulullah saw bahawa sepuluh orang yang mayatnya TIDAK BUSUK dan TIDAK REPUT dan akan bangkit dalam tubuh asal diwaktu mati :-
1. Para Nabi
2 Para Ahli Jihad
3. Para Ali m Ulama
4. Para Syuhada
5. Para Penghafal Al Quran
6. Imam atau Pemimpin yang Adil
7. Tukang Azan
8. Wanita yang mati kelahiran/beranak
9. Orang mati dibunuh atau dianiaya
10. Orang yang mati di siang hari atau di malam Jumaat jika mereka
itu dari kalangan orang yang beriman.

Didalam satu riwayat yang lain dari Jabir bin Abdullah ra sabda Rasulullah saw: Apabila datang hari QIAMAT dan orang-orang yang berada di dalam kubur dibangkitkan maka Allah swt memberi wahyu kepada Malaikat Ridhwan:
‘ Wahai Ridhwan, sesungguhnya Aku telah mengeluarkan hamba-hamba Ku berpuasa ( Ahli Puasa ) dari kubur mereka di dalam keadaan letih dan dahaga. Maka ambillah dan berikan mereka segala maka nan yang digoreng dan buah-buahan SYURGA. ‘

Maka Malaikat Ridhwan menyeru, wahai sekelian kawan-kawan dan semua anak-anak yang belum baligh, lalu mereka semua datang dengan membawa dulang dari nur dan berhimpun dekat Malaikat Ridhwan bersama dulang yang penuh dengan buahan dan minuman yang lazat dari syurga dengan sangat banyak melebihi daun-daun kayu di bumi.

Jika Malaikat Ridhwan berjumpa mukmin maka dia memberi maka nan itu kepada mereka sambil mengucap sebagaimana yang difirman oleh Allah swt di dalam Surah Al-Haqqah bermaksud :
‘Makan dan minumlah dengan sedap disebabkan AMAL yang telah kamu kerjakan pada HARI yang telah LALU itu.’

30/04/2009 Posted by | Uncategorized | 1 Comment

Rahsia Misi Dajjal Di Timur Tengah
oleh Ibnuyaacob

Majoriti masyarakat mengatakan tujuan Amerika menyerang Iraq, Afghanistan dan menguasai minyak negara-negara Islam lain adalah kerana mahukan minyak dan sumber kewangan.
Di sini ingin saya jelaskan TIDAK. Ia bukan faktor utama, tetapi saya bersetuju jika dikatakan tujuan ‘menyerang’ itu sebagai ’salah satu faktor’.

Benarkah Dajjal Perlukan Wang?
Dengan penguasaan penuh syarikat-syarikat gergasi Yahudi di seluruh dunia daripada pembuatan seluar dalam hinggalah kepada stesen angkasa lepas, adakah mungkin Dajjal masih memerlukan wang untuk meneruskan agenda ketuhanannya?
Harus diingat, matlamat akhir Dajjal adalah memastikan …
“Semua masyarakat dunia menyembahnya sebagai Tuhan”
Untuk meneruskan misi di atas ada 3 perkara yang menjadi faktor penghalang
1. Imam Mahdi
2. Nabi Isa a.s.
3. Agama Islam
Senario Sekarang VS Kemampuan Dajjal
Kita perlu memahami dua persoalan ini iaitu senario/situasi yang berlaku sekarang dengan kemampuan yang telah dikecapi Dajjal.
Adakah sesuatu yang logik, Dajjal yang telah dikurniakan Allah SWT pemikiran yang genius, umur yang panjang, mendapat pertolongan Iblis, Syaitan dan Jin serta tinggal di rumah Segitiga Bermuda yang kebal itu masih memerlukan wang masyarakat dunia?
Jika dibandingkan dengan situasi sekarang, media Islam dan antarabangsa melaporkan kerajaan-kerajaan Dajjal iaitu Amerika dan Britain melakuan serangan ke atas Afghanistan dan Iraq untuk mendapatkan minyak.
Benarkah begitu?
Saya paling tidak setuju dengan kenyataan ‘mencuri minyak’ oleh media massa. Itu bukanlah faktor utama. Pasti ada misi tersembunyi yang mendokong misi Dajjal melancarkan serangan ke atas Afghanistan dan Iraq.
Wang sudah tidak menjadi masalah dan bukan lagi suatu masalah kepada Dajjal, agen-agen Dajjal sudah pun menguasai minyak dunia sejak 400 tahun dahulu bermula dengan empayar keluarga Rothschild, Rockefeller dan Halliburton.
Misi Sebenar Dajjal
Teliti hadith-hadith ‘misi’ Imam Mahdi dan Nabi Isa a.s. yang disabdakan oleh Rasulullah SAW
Berdasarkan fakta-fakta hadith seperti di bawah, kita dapat ketahui suatu misi tersembunyi Dajjal yang telah pun dilaksanakannya sekarang.
“Al-Mahdi berasal dari keturunanku, berkening lebar, berhidung panjang dan mancung, ia akan memenuhi bumi ini dengan keadilan dan kemakmuran, sebagai mana ia (bumi ini) sebelum itu dipenuhi oleh kezaliman dan kesemena-menaan, dia berumur tujuh tahun.”
(Riwayat Abu Daud dan Hakim)
“Kemudian kamu akan memerangi kaum ROm dan kamu akan mengalahkan mereka dengan izin Allah .”
(Riwayat Bukhari)
Semua perkataan yang dimerahkan adalah bermaksud misi Imam Mahdi selepas dibaiahkan oleh umat Islam. Apakah Dajjal tidak tahu akan misi ini? sudah pasti ia tahu.
Dajjal yang genius itu sudah pasti dapat membaca matlamat perjuangan Imam Mahdi melalui hadith ini. Dajjal tidak perlu menumpukan kepada teori-teori tempat kelahiran Nabi ISa a.s. kerana Dajjal tahu Nabi Isa akan ‘diturunkan’ dari kerajaan langit bukannya dilahirkan semula dari perut-perut wanita Islam.

Misi sebenar Dajjal ialah ….
“Mencari dan membunuh Imam Mahdi melalui pencerobohan dan peperangan di negara-negara Islam”
Dajjal mengetahui dan diberi pengetahuan bahawa kemunculan Imam Mahdi berbeza dengan kemunculan Nabi Isa a.s.
Imam Mahdi seperti yang disebutkan Rasulullah akan lahir dari keturunannya sendiri iaitu sebelah puterinya Fatimah. Manakala perwatakan Imam Mahdi dari segi fizikal dan zahiriah adalah hampir serupa.
Menyedari bahawa Imam Mahdi adalah bersifat manusia biasa yang ‘akan dilahirkan’ oleh seseorang di atas muka bumi ini, maka Dajjal memikirkan penting untuk mencari ‘individu-indiivdu’ yang dijangka melahirkan Imam Mahdi.

Teori Tentang Strategi Dajjal
Disini saya ingin membentangkan teori-teori tentang strategi Dajjal untuk mencari ibu-ibu yang bakal melahirkan Imam Mahdi.
Secara logiknya adalah sukar bagi Dajjal. Tetapi secara praktikalnya Dajjal mempunyai pilihan terbaik, iaitu ….
Untuk mencari anak-anak kecil yang bakal menjadi Imam Mahdi, hadith-hadith Rasulullah dan pandangan-pandangan ulama’ harus diambil kira.
Pandangan ulama’ perlu bagi Dajjal kerana Imam Mahdi adalah superhero untuk umat Islam, dan kelibatnya amat ditunggu-tunggu sehinggakan ada yang mengaku Imam Mahdi.
Jika kita mengambil maklumat dari hadith, ulama’ dan faktor sejarah, maka keputusan tentang kemunculan Imam Mahdi akan diperoleh seperti berikut :

#Teori 1 : Imam Mahdi di Iraq dan Iran
Rasulullah mengatakan Imam Mahdi akan lahir dari keturunan Fatimah – maka Imam Mahdi adalah cucu-cicit dari keturunan Hassan dan Hussein kerana Fatimah berkahwin dengan Saidina Ali bin Abi Talib.
“Al-Mahdi berasal dari anak cucuku, dari keturunan Fatimah.”
(Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan Hakim)
Kaitannya dengan Iraq dan Iran, – Negara Iraq yang luas itu mempunyai jumlah majoriti penduduk Syiah 70% berbanding penduduk Sunni. Mengikut pandangan penganut Syiah, Imam Mahdi akan lahir dari keturunan Hussein.
Penganut mazhab Syiah amat berpegang teguh dengan kepercayaan ini, mereka dengan penuh yakin mengatakan Imam Mahdi akan muncul dari kalangan Syiah, tambahan pula Iran sekarang semakin menghampiri tampuk negara kuasa utama dunia.
Maka adalah logik untuk Dajjal menyerang dan memporak perandakan kedua-dua negara ini kerana Imam Mahdi mungkin akan lahir dari penduduk Iran dan Iraq. Untuk mencari dan menyelidik setiap seorang adalah sukar, dengan menghapuskan wanita-wanita Islam dan kanak-kanak sekali gus lebih mudah.
Senario sekarang dilihat tentera PBB terus ditempatkan di Iraq, ianya sebenarnya sebagai langkah berjaga-jaga memerhati kemunculan Imam Mahdi.
Afghanistan adalah negara kecil yang kaya dengan minyak tetapi teramat kuat dari segi keimanan penduduknya walaupun terdapat pelbagai suku.
Semenjak kemenangan Mujahiddin ke atas Soviet Union, ia mengundang pelbagai persoalan dan tanda tanya terhadap para perancang perang Amerika dan Eropah

Apakah keistimewaan Mujahidin?
Memandangkan keturunan Saidina Hassan dan Hussein berselerakan di merata dunia, maka ramalan bahawa Mujahidin dipimpin oleh bakal-bakal Imam Mahdi kelihatan logik bagi Dajjal.
Dajjal tidak mengenali Imam Mahdi, jadi menyerang secara gerila negara kecil ini sudah memadai untuk melenyapkan Imam Mahdi.
Sehingga sekarang tentera PBB ditempatkan di Afganistan. Menurut Setiausaha Agong PBB ketika itu, Koffi Annan, ianya sebagai langkah mengawal keamanan. Tetapi bagi saya ianya sebenarnya sebagai langkah ‘berjaga-jaga’ menanti kemunculan Imam Mahdi.
Pernahkah kita terfikir?
Pernahkah kita terfikir, apa lagi yang diperlukan Amerika di Iraq selain minyak. Apakah tidak cukup minyak yang terdapat di Afghanistan. Atau ada faktor lain yang menyebabkan Amerika akan terus meletakkan tenteranya di situ.

Pada 8 Disember 2006, Al-Jazeera melaporkan 6 kanak-kanak dan 8 wanita telah di bunuh di kampung Ishaqi, 90km di utara Baghdad. Pembunuhan ini dilakukan oleh pasukan tentera udara Amerika yang menjatuhkan bom di dua buah kediaman orang awam.
Wartawan CNN sendiri iaitu Mike Mount, Jomana Karadsheh dan Barbara Starr pada 12 Oktober 2007 melaporkan, tentera Amerika dalam operasi terbarunya telah membunuh 15 kanak-kanak dan wanita sekali gus. Tiada lelaki yang maut dalam operasi itu.
Dan berpuluh-puluh lagi berita pembunuhan orag awam yang majoritinya adalah kanak-kanak dan wanita yang berlaku.
Jadi, apakah kaitannya wanita dan kanak-kanak dalam operasi ini?
Adakah ianya kebetulan?
#Teori 2 : Imam Mahdi adalah orang kaya Muslim
“Pada akhir zaman akan muncul seorang khalifah yang berasal dari umatku, yang akan melimpahkan harta kekayaan selimpah-limpahnya, dan dia sama sekali tidak akan menghitung-hitungnya.”
(Riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim)
Kemungkinan Dajjal mengetahui akan maksud Rasulullah SAW ini, dan dia (Dajjal) tahu khalifah Islam itu adalah seorang kaya yang beriman. Dajjal mungkin tidak tahu siapa, tetapi dalam mengatur strategi adalah lebih baik membuat andaian bahawa:
“Semua orang kaya Muslim hendaklah dikawal atau pastikan tiada orang Muslim menjadi kaya.”
Jika strategi di atas diambil kira, kita boleh mengandaikan Dajjal telah bersedia menghadapi situasi ini untuk membendung kemunculan Imam Mahdi.
Lihat sahaja orang kaya Muslim di dunia, siapa paling kaya? Sudah pasti orang Arab terutamanya keturunan-keturunan kerabat Diraja Saudi, Kuwait dan UAE. Tetapi adakah mereka ini bebas.
Tidak! Mereka tidak bebas, mereka terikat dengan perjanjian-perjanjian konsesi minyak di negara mereka. Kekayaan mereka adalah dari pemberian syarikat-syarikat minyak Yahudi yang melombong di tempat mereka.
Bagi saya, Dajjal tahu perkara ini, tetapi Dajjal mengambil langkah lebih awal lagi agar mana-mana orang kaya Muslim yang menonjol keimanannya dapat diperhatikan, Dajjal bimbang sekiranya orang kaya tersebut adalah individu yang dimaksudkan dalam hadith di atas.

Kesimpulan
Pada pandangan peribadi, saya amat yakin tujuan sebenar Dajjal menakluk dan menguasai ekonomi negara bukan sahaja di atas faktor politik dan ekonomi, tetapi ianya sebenar dijadikan jalan pintas untuk meninjau dan membendung kelibat atau tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi yang dijanjikan Allah SWT.
Wallahu’alam
Renung-renungkanla

30/04/2009 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

ISTIDRAJ

RENUNGKANLAH WAHAI SAHABAT-SAHABAT KU….

> Apa itu Istidraj…

> Minggu lepas, kawan seofis Fendi tanya “Kenapa kadang
> kala kita lihat seseorg insan tu sentiasa dapat kegembiraan
> spt dapat naik pangkat, murah rezeki dll sedangkan dia tu
> selalu melakukan kemungkaran? “.
>
> So,Fendi pun jawablah yang kdg kala sesuatu anugerah Allah
> swt kpd seseorg individu tu bukanlah sebab Allah sayangkan
> hambanya itu tetapi kerana Allah nak tengok sejauh mana
> keikhlasan orang itu. Allah nak tengok adakah hambanya itu
> akan menyedari bahawa Allah amat bermurah hati dengannya
> jadi sepatutnya dia bersyukur dan berubah menjadi baik. Tapi
> jika individu itu masih tidak reti bersyukur maka
> sesungguhnya dia telah menimbulkan
> kemurkaan Ar-Rahman.Teringat juga Fendi pd satu penjelasan
> ustazah sekolah rendah dulu.
>
> Ada member tanya kenapa kdg2 kita dah banyak kali berdoa
> tapi belum dapat apa yang diimpikan. Ustazah kata itu
> tandanya Allah sayang pada kita.Sebabnya Allah tahu kalau
> kita lambat atau belum dpt yg diimpikan, kita akan terus
> berdoa dan mengingati Ilahi. Sebenarnya Allah amat rindukan
> suara hamba-hambaNya merayu dan memujiNya. Kalau sekali
> berdoa terus dapat, kemungkinan besar lepas tu kita kita
> taksub dan lupa utk bersyukur pd yg Esa.
>
> Tup-tup dpt pula artikel ni drp seorg rakan. A very
> relevant and interesting article. Semoga Allah beratkan
> timbangan ibadah kita drp timbangan dosa di Pdg Mahsyar
> nanti. InsyaAllah..
>
> Apakah dia istidraj itu?
>
> Ianya adalah pemberian nikmat Allah kepada manusia yang
> mana pemberian itu tidak diredhaiNya. Inilah yang dinamakan
> istidraj.
>
> Rasullulah s. a.w. bersabda :”Apabila kamu melihat
> bahawa Allah Taala memberikan nikmat kepada hambanya yang
> selalu membuat maksiat (durhaka),ketahuila h bahawa orang
> itu telah diistidrajkan oleh Allah SWT.”
>
> (Diriwayatkan oleh At-Tabrani, Ahmad dan Al-Baihaqi)
>
> Tetapi, manusia yang durhaka dan sering berbuat maksiat
> yang terkeliru dengan pemikirannya merasakan bahawa nikmat
> yang telah datang kepadanya adalah kerana Allah berserta dan
> kasih dengan perbuatan maksiat mereka.
>
> Masih ada juga orang ragu-ragu, kerana kalau kita hendak
> dapat kebahagian didunia dan akhirat kita mesti ikut jejak
> langkah Rasullulah saw dan berpegang teguh pada agama Islam.
>
> Tetapi bagaimana dengan ada orang yang sembahyang 5 waktu
> sehari semalam, bangun tengah malam bertahajjud, puasa bukan
> di bulan Ramadhan sahaja, bahkan Isnin, Khamis dan puasa
> sunat yang lain. Tapi, hidup mereka biasa sahaja. Ada yang
> susah juga. Kenapa? Dan bagaimana pula orang yang seumur
> hidup tak sembahyang, puasa pun tak pernah, rumahnya
> tersergam indah, kereta mewah menjalar, duit banyak, dia
> boleh hidup kaya dan mewah.
>
> Bila kita tanya, apa kamu takut mati? Katanya, alah, orang
> lain pun mati juga, kalau masuk neraka, ramai-ramai.
>
> Tak kisahlah! Sombongnya mereka, takburnya mereka.
>
> Rasullulah s. a. w. naik ke langit bertemu Allah pun tak
> sombong, Nabi Sulaiman, sebesar-besar pangkatnya sehinggakan
> semua makhluk di muka bumi tunduk di bawah perintahnya pun
> tak sombong! Secantik-cantik Nabi Yusof dan semerdu suara
> Nabi Daud, mereka tak sombong. Bila sampai masa dan
> ketikanya, mereka tunduk dan sujud menyembah Allah.
>
> Manusia istidraj – Manusia yang lupa daratan. Walaupun
> berbuat maksiat, dia merasa Allah menyayanginya. Mereka
> memandang hina kepada orang yang beramal. “Dia tu siang
> malam ke masjid, basikal pun tak mampu beli, sedangkan aku
> ke kelab malam pun dengan kereta mewah. Tak payah
> beribadatpun, rezeki datang mencurah-curah. Kalau dia tu
> sikit ibadat tentu boleh kaya macam aku, katanya
> sombong.” Sebenarnya, kadang-kadang Allah memberikan
> nikmat yang banyak dengan tujuan untuk menghancurkannya.
>
> Rasullulah s. a. w bersabda: “Apabila Allah
> menghendaki untuk membinasakan semut, Allah terbangkan semua
> itu dengan dua sayapnya” (Kitab Nasaibul æIbad)
> Anai-anai, jika tidak bersayap, maka dia akan duduk diam di
> bawah batu atau merayap di celah-celah daun, tetapi jika
> Allah hendak membinasakannya, Allah berikan dia sayap. Lalu,
> bila sudah bersayap, anai-anai pun menjadi kelkatu. Kelkatu,
> bila mendapat nikmat(sayap) , dia akan cuba melawan api.
> Begitu juga manusia, bila mendapat nikmat, cuba hendak
> melawan Allah swt.
>
> Buktinya, Firaun. Nikmatnya tak terkira, tidak pernah
> sakit, bersin pun tidak pernah kerana Allah berikannya
> nikmat kesihatan. Orang lain selalu sakit, tapi Firaun
> tidak, orang lain mati, namun dia masih belum mati-mati
> juga, sampai rasa angkuh dan besar diri lantas mengaku
> dirinya tuhan. Tapi dengan nikmat itulah Allah binasakan
> dia.
>
> Namrud, yang cuba membakar Nabi Ibrahim. Betapa besar
> pangkat Namrud? Dia begitu sombong dengan Allah, akhirnya
> menemui ajalnya hanya disebabkan seekor nyamuk masuk ke
> dalam lubang hidungnya.
>
> Tidak ada manusia hari ini sekaya Qarun. Anak kunci gudang
> hartanya sahaja kena dibawa oleh 40 ekor unta. Akhirnya dia
> ditenggelamkan bersama-sama hartanya sekali akibat terlalu
> takbur. Jadi kalau kita kaya, jangan sangka Allah sayang,
> Qarun lagi kaya, akhirnya binasa juga.
>
> Jadi, jika kita kaji dan fikir betul-betul, maka
> terjawablah segala keraguan yang mengganggu fikiran kita.
> Mengapa orang kafir kaya, dan orang yang berbuat maksiat
> hidup senang /mewah.
>
> Pemberian yang diberikan oleh Allah pada mereka bukanlah
> yang diredhaiNya. Rupa-rupanya ianya adalah bertujuan untuk
> menghancurkannya. Untuk apa hidup ini tanpa keredhaanNya?
> Tetapi jangan pula ada orang kaya beribadat, masuk masjid
> dengan kereta mewah kita katakan itu istidraj.
>
> Orang naik pangkat, istidraj. Orang-orang besar, istidraj..
> Jangan! Orang yang mengunakan nikmatnya untuk kebajikan
> untuk mengabdi kepada Allah bukan istidraj. Dan jangan pula
> kita tidak mahu kekayaan. Kalau hendak selamat, hidup kita
> mesti ada pegangan.
>
> Bukan kaya yang kita cari, juga bukan miskin yang kita
> cari. Tujuan hidup kita adalah mencari keredaan Allah.
> Bagaimana cara untuk menentukan nikmat yang diredhai Allah?
> Seseorang itu dapat menyedari hakikat yang sebenarnya
> tentang nikmat yang diterimanya itu ialah apabila dia
> bersyukur nikmatnya.
>
> Dia akan mengunakan pemberian ke jalan kebaikan dan
> sentiasa redha dan ikhlas mengabdikan diri kepada Allah.
> Maka segala limpah kurnia yang diperolehi itu adalah nikmat
> pemberian yang diredhai Allah. Bila tujuan hidup kita untuk
> mencari keredhaan Allah, niscaya selamatlah kita di dunia
> dan akhirat.
>
> Wallahualam.

30/04/2009 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

FAKTA-FAKTA MENARIK
1. Mao Tse tsung tidak pernah memberus gigi sepanjang hayatnya. Beliau
mengunakan air teh utk berkumur dan akan mengunyah daun teh mentah utk
membersihkan giginya.
2. Purata sebatang pensel boleh melakar garisan lurus sepanjang 56 km
atau menulis 50,000 perkataan. America menghasilkan dua bilion batang
pensel setiap tahun. Jika kesemua pensel itu digunakan utk membuat
garisan lurus ia boleh membuat bulatan mengelilingi bumi sebanyak 9 kali

3. Bunyi yang dikeluarkan apabila anda mematahkan-matahkan sendi tangan,
jari atau kaki adalah disebabkan oleh letupan buih di dalam sendi itu.
4. Planet Pluto mengambil masa 248 tahun utk mengelilingi matahari.
Setiap 20 tahun ia mengubah orbitnya bagi mengelak dari berlanggar denga
planet Neptune.
5. Di Albania, menggelengkan kepala bermaksud ‘ya’ dan menggangguk
bermaksud tidak,
6. Kebanyakkan debu yang berterbangan di dalam rumah datangnya dari
sel-sel kulit kita yang mati.
7. Perut akan menghasilkan satu lapisan mucus yang baru setiap 2 minggu
untuk melancarkan proses penghadaman.
8. kandungan emas di laut adalah 200 kali ganda lebih banyak berbanding
di daratan
9. Jika semua salur darah dalam tubuh manusia dicantumkan ia boleh
meliputi jalan raya sepanjang 96,000 Km
10. Jika usus kecil manusia dibelah dan dicantum-cantumkan,ia boleh
memenuhi kawasan seluas 9.2 meter persegi.
11. Manusia bernafas kira-kira 23,000 kali dalam tempoh 24 jam.
12. Orang lelaki mudah mendapat buta warna,10 kali ganda berbanding
wanita.
13. Setiap langkah ke hadapan, anda terpaksa menggerakkan 54 otot dalam
tubuh badan
14. Matahari memiliki tenaga yang cukup utk menerangi bumi bagi tempoh
lebih daripada 5 juta tahun lagi.
15. Tekanan jantung manusia semasa mengepam darah adalah cukup kuat
sehinggakan setiap pancutan boleh memancutkan darah sejauh 9 meter.
16. Purata setiap manusia manusia memiliki 100,000 helai rambut dan
tumbuh lebih cepat pada waktu malam.Sementara itu, hidung pula dikatakan
dapat mengenal pasti 10,000 jenis bau yang berbeza-beza.
17. Setiap hari darah beredar sejauh 180,000 Km dalam tubuh manusia.
18. Ikan emas adalah satu-satunya haiwan yang dapat melihat cahaya
inframerah dan ultraungu
19. Setiap 1 cm persegi kulit manusia, didapati mengandungi 7 meter
pembulu darah
20. Terdapat banyak spesies labah-labah yang sanggup mengorbankan tangan
dan kaki utk dimakan anak-anaknya yang baru menetas. Langkah ini adalah
utk mengelakkan anak-anaknya itu daripada memakan sesama sendiri.

30/04/2009 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

Gempa bumi lemah landa Manjung, Perak

KUALA LUMPUR: Penduduk di beberapa kawasan di Manjung, Perak, merasai gegaran akibat gempa bumi lemah berukuran 2.6 skala Richter melanda kawasan itu pada jam 9.35 malam tadi.

Menurut kenyataan Jabatan Meteorologi Malaysia, gempa bumi itu berpusat di latitud 4.3 utara dan longitud 100.6 timur dan terletak 11 km dari utara Pulau Pangkor.

Bagaimanapun, tiada sebarang kecederaan dan kemusnahan berlaku akibat gempa bumi itu. – Bernama

30/04/2009 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

Tuesday, April 28
sidang DUN 7 Mei akan serlahkan kuasa speaker

IPOH: Persidangan Dewan Undangan Negeri Perak akan diadakan pada 7 Mei 2009. Satu tarikh terdesak, yang ditetapkan oleh kerajaan negeri kudeta tanpa persetujuan atau pengetahuan speaker Dun V Sivakumar.
Kerajaan kudeta pimpinan DS Zambry AK, tidak mempunyai pilihan, selain wajib mengadakan sidang DUN dengan segera kerana tempoh waktu mengenapkan enam bulan daripada tarikh sidang Dun terakhir diadakan hanya tinggal beberapa hari lagi. Dewan mesti bersidang pada tarikh paling lewat sebelum berakhir Mei 2009 (kalau tak silap pada 16 Mei). Jika tidak bersidang, maka secara automatis dewan undangan negeri Perak terbubar.

Pembubaranlah perkara yang paling ditakuti Umno/BN.

Beberapa kes mahkamah juga masih tergantung. Namun adalah dipercayai, ia akan diselesaikan atau terselesai menjelang atau sebelum persidangan DUN itu. Kes saman DS Mohammad Nizar Jamaluddin yang mempertikaikan perlantikan Zambry sebagai menteri besar adalah antara kes yang tersangat relevan.

Jika perlantikan Zambry ini benar atau mengikut perlembagaan negeri, mengapa pula Zambry memohon mahkamah membuat periystiharan bahawa beliau adalah Menteri Besar yang sah ? Yang pasti tentu ada kekeliruan dan asas yang boleh dipertikaikan dalam hal ini. Sehingga ini mahkamah peresekutuan menolak permohonan Zambry agar dia diisytiharkan sebagai MB yang sah

Semua ini akan menjadi precedent (ketentuan dan contoh) dalam system perundangan Negara. Ia akan menjadi bahan rujukan dalam kes seumpama ini pada kemudian hari. Gobind yang dihalau keluar dewan rakyat dan kemudian digantung perkhidmatannya sebagai MP juga telah menyaman Speaker Dewan Rakyat. Semuanya “dibenarkan” kini setelah kes Zambry menyaman speaker V Sivakumar dan mahkamah membuat keputusan bahawa Sivakumar salah dalam membuat keputusannya terhadap Zambry.

Maka begitulah juga yang dipertikaikan oleh Gobind. Ertinya speaker kini tidak lagi mempunyai immuniti, malahan sesiapa sahaja rakyat bolehmendakwa sesiapa sahaja yang membuat kenyataan dalam DUN mahupun Dewan Rakyat kerana imuniitinya kini boleh dicabar di mahkamah dan mahkamah boleh mengatasi keputusan DUN ataupun Dewan Rakyat.

Sesungguhnya semua ini mengundang bahaya .

Pada 7 Mei nanti, adalah dijangkakan bahawa satu “keributan” akan berlaku. Speaker Sivakumar masih berkuasa dalam DUN. Beliaulah yang akan menentukan segala perjalanan dalam DUN. Tentunya perkara asas yang menjadi persoalan ramai ialah kedudukan kerusi anggota DUN.

Nizar dan barisan Adun Pakatan Rakyat tentunya tidak perlu berganjak daripada kerusi yang sudah diduduki sebelum ini, iaitu di sebelah kanan Speaker Dewan. Nizar menduduki kerusi pertama di barisan kerusi sebelah kanan speaker, manakala Zambry dan Adun BN di sebelah kiri speaker.

Persoalannya apakah susun atur kedudukan Adun ini sudah diatur semula. Kalau sudah dimaklumkan dan disusun semula kedudukannya, maka ia atas arahan siapa. Yang pasti bukan arahan speaker .

Pada persidangan DUN 7hb Mei nanti, tentu akan berlaku keributan terutama perebutan kerusi tempat duduk adun-adun. Zambry tentunya mahu menduduki kerusi pertama yang diduduki Nizar. Namun Nizar tentunya tidak akan berganjak kerana secara perlembagaannya beliau belum meletakkan jawatan sebagai menteri besar.

Mahu tidak mahu semuanya akan terpulang pada speaker. Inilah antara perkara yang akan menarik perhatian ramai. Selepas hal ehwal kedudukan kerusi ini selesai, siapa pula yang akan dijemput oleh speaker untuk menyampaikan watikah titah ucapan kepada Paduka Seri Sultan Perak yang akan bertitah merasmikan persidangan.

Saya jangka, speaker sekali lagi mahu tidak mahu akan menjemput Nizar selaku Menteri Besar yang sah untuk menyerahkan watikah titah ucapan itu. Maka keributan akan berlaku kerana Zambry akan menentang keras.

Apakah agenda persidangan ? Siapa yang akan menetapkan agendanya. Tentunya dengan kelulusan speaker ?

Atau apakah sebaik speaker berucap, maka Zambry akan terus mengusulkan undi tidak percaya pada Nizar dalam usahanya melucutkan dan mengesahkan bahawa Nizar telah tidak menerima mandate dewan undangan negeri.

Namun sebelum Zambry dapat berbuat demikian, saya jangka Speaker dengan kuasa yang ada padanya terus mengeluarkan perintah keluar dewan pada Zambry dan enam exconya dan selepas itu mengusulkan undi tidak percaya pada Nizar. Sekali pun Zambry dan enam exco berkenaan tidak keluar dewan, ia tidak menjadi halangan bagi Speaker kerana beliau akan hanya menghitung siapa yang diputuskannya layak mengundi. Hasil undian akan pasti memihak pada Nizar akhirnya.

Yang pastinya, dengan segala apa jua dayanya, Zambry , Umno dan BN akan berusaha menghalang apa jua kuasa yang boleh diperintahkan oleh speaker.

AYUH RENUNG DAN FIKIR.

29/04/2009 Posted by | Uncategorized | 3 Comments

Usul lucut jawatan Sivakumar sebagai Speaker
Apr 29, 09 3:29pm
Pejabat Setiausaha Dewan Negeri Perak telah menerima satu usul untuk melucutkan V Sivakumar dari jawatan Speaker Dewan Undangan Negeri (DUN) Perak.

Usul tersebut dicadangkan oleh Menteri Besar, Datuk Seri Zambry Abd Kadir dan disokong oleh ADUN Sungai Rapat, Datuk Hamidah Osman.

Menurut Setiausaha DUN Perak, Abdullah Antong Sabri, usul tersebut telah diberi notis untuk dibawa di dalam mesyuarat pertama, penggal kedua, DUN Perak ke-12 pada 7 Mei depan.

“Sekiranya usul ini diluluskan di dalam mesyuarata tersebut, maka urusan mesyuarat berikutnya ialah pemilihan Speaker DUN yang baru akan dibuat,” katanya dalam surat yang dihantar kepada ADUN Perak.

ADUN Tebing Tinggi, Ong Boon Piow dari DAP, mengesahkan telah menerima surat tersebut jam 2 petang ini. Ia dihantar melalui khidmat hantaran laju.

Sehubungan itu, Abdullah meminta ADUN-ADUN mngemukakan cadangan nama Speaker yang baru.

Borang pencalonan Speaker baru itu turut dikepilkan bersama surat tersebut.

Menurut Abdullah, borang pencalonan itu hendaklah dikemukakan beserta borang persetujuan ahli yang dipilih kepada pihak pentadbiran (DUN) selewat-lewatnya esok, 30 April.

Sementara itu, Setiausaha DAP Perak, Nga Kor Ming, ketika dihubungi Malaysiakini berkata, ia adalah insiden pertama dalam sejarah Malaysia untuk melucutkan seorang Speaker

Beliau yang juga ADUN Sungai Remis dan ahli Parlimen Taiping merasa terkejut dan menyifatkannya sebagai satu tindakan yang luar biasa.

Sehubungan itu, Nga mengecam BN kerana menggunakan Abdullah yang telah dipecat oleh Speaker sebelum ini, utnuk mengeluarkan surat tersebut.

Katanya, semua itu menunjukkan bahawa BN telah bertindak sewenang-sewenangnya.

Katanya, menurut peraturan tetap DUN Perak, Speaker (Sivakumar) mempunyak hak untuk menerima atau menolak sebarang usul, termasuk usul untuk memecatnya.

Nga menyamakannya dengan tindakan Speaker DUN Melaka menolak usul tidak percaya yang dibentangkan oleh wakil DAP terhadap Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Mohd Ali Rustam minggu lalu.

Beliau mendakwa tindakan Zambry itu menghina mahkamah, kerana prosiding kes sama ada beliau merupakan menteri besar Perak yang sah. masih belum selesai.

29/04/2009 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

UUM diseret ke mahkamah..?

Ruangan Nota Utara kali ini akan mengutarakan isu mengenai sebuah institusi pengajian tinggi awam yang terletak di utara tanahair iaitu Universiti Utara Malaysia (UUM). UUM pernah mendapat jolokan ‘Universiti Umno Malaysia’ sewaktu awal penubuhannya.

Pada era 1980-an, hampir semua Persatuan Mahasiswa Universiti tempatan dikuasai oleh kumpulan Islam. UUM telah menggunakan pendekatan melakukan ‘pencegahan dari awal’ agar kampusnya tidak didominasi oleh pelajar-pelajar dari kumpulan Islam mahupun propembangkang.

Terdapat pelajar yang digantung pengajian kerana didakwa terbabit dengan kegiatan politik pembangkang dalam pilihan raya kecil kawasan Parlimen Arau yang dimenangi oleh Ustaz Hashim Jasin.

Kumpulam Islam pernah juga memenangi pilihan raya Majlis Perwakilan Pelajar, namun kemenangan mereka semacam tidak membawa apa-apa makna kerana kebanyakan kegiatan dibekukan. Pihak pentadbir bekerja keras mempastikan elemen ‘anti establishment’ tidak bertapak di kampus.

Dalam isu yang lain, baru-baru ini heboh laporan menggemparkan apabila sebuah syarikat D-Men Resources (M) Sdn Bhd (DRSB) menfailkan tuntutan saman RM5.85 juta terhadap UUM. Saman difailkan pada 5 April 2009 di Mahkamah Tinggi Alor Star melalui firma guaman Tetuan C.V Devan & Co dari Klang.

Apabila sebuah IPTA diseret ke mahkamah dengan saman yang begitu besar, ia bukan suatu perkara kecil. Menara gading adalah simbol kecemerlangan dan kemuliaan. Ia bukan parti politik atau syarikat perniagaan, sehingga begitu mudah ia diseret ke mahkamah. Mungkinkah ada sesuatu yang tidak kena di pihak pentadbiran universiti, membenarkan imej sebuah IPTA tercemar akibat isu mahkamah tersebut?

Saman yang dibuat terhadap UUM itu adalah atas kemungkiran kontrak berkaitan perjanjian yang ditandatangani bagi usahsama dalam menawarkan program Master of Business Administration (MBA).

Pengarah Urusan syarikat Plaintif tersebut, Azahar Abdul Rahman mendedahkan bahawa hasil persetujuan daripada perjanjian yang ditandatangani bersama UUM pada 7 Julai 2003, pihak DRSB telah mengambil alih operasi Kampus UUM Cawangan Sungai Petani dan menanggung kos perbelanjaan menyediakan prasarana Kampus UUM di Kulim Hi Tech Park, Kedah dan operasi Kampus Sungai Petani secara rasminya dipindahkan ke Bangunan Kulim Hi Tech Park pada November 2003. Kampus tersebut telah dirasmikan Menteri Besar Kedah ketika itu, Dato’ Seri Syed Razak Syed Zain.

“Pihak DRSB kemudiannya diminta membayar honorarium kepada pensyarah-pensyarah UUM yang pada asalnya tidak terdapat didalam Perjanjian yang ditandatangani sebelumnya dan pembayaran ini dipersetujui kedua pihak dengan syarat UUM menghantar kursus-kursus baru ke Kampus UUM Kulim bagi menampung kos tambahan pembayaran honorarium tersebut.

“Namun setelah hampir RM350,000.00 honorarium dibayar kepada pensyarah, UUM gagal menunaikan janji mereka malah menolak kursus-kursus yang berpotensi yang dicadangkan oleh pihak DRSB. Keengganan UUM untuk menawarkan kursus baru menyebabkan pihak plaintif terpaksa menanggung kerugian kos operasi Kampus UUM Kulim kerana hanya satu kursus sahaja ditawarkan di kampus tersebut,” terang Azahar.

Selain itu, katanya, selepas beberapa bulan operasi Kampus UUM Kulim bermula pada pertengahan tahun 2003, pihak UUM juga telah melantik sebuah lagi syarikat untuk mengendalikan program MBA yang sama di Pulau Pinang yang jaraknya tidak jauh dari Kampus UUM Kulim dan menjadi pesaing kepada Kampus UUM Kulim.

“Keadaan ini juga turut menyumbang kepada kemerosotan bilangan pelajar. Selain itu UUM menawarkan lima program/kursus melalui syarikat baru tersebut. UUM telah gagal memastikan program ditawarkan tersebut diberikan kepada DRSB secara ekslusif di bahagian Utara Malaysia sepertimana terkandung dalam perjanjian tersebut dan juga tindakan UUM samasekali bertentangan dengan kenyataan sidang akhbar yang diberikan oleh Naib Canselor UUM pada ketika itu, Kol Prof Datuk Dr Ahmad Fawzi Mohd Basri di suratkhabar The New Straits Times pada 22 Julai 2003 di mana beliau menyatakan program tersebut adalah diberikan kepada DRSB secara eksklusif di Perak, Pulau Pinang dan Kedah,” bongkar Pengarah Urusan DRSB tersebut.

Tambahnya, apabila dikemukakan kepada pihak UUM, pihak pentadbir di Koleh Pengurusan Perniagaan UUM dan Pusat Pembangungn Eksekutif saling menuding jari melepaskan tanggungjawab masing-masing menyebabkan masalah ini berlarutan tanpa sebarang tindakan.

Azahar juga menegaskan bahawa DRSB telah bersetuju untuk membiayai kos untuk menyediakan fasiliti di Kulim secara ekslusif untuk UUM kerana representasi dan keyakinan yang diberikan oleh wakil-wakil UUM bahawa mereka akan memberikan lebih banyak program-program dan kursus-kursus selain daripada MBA sahaja pada masa hadapan.

DRSB telah membelanjakan lebih RM500,000 dalam membiayai segala kos pengubahsuaian bangunan dan oleh kerana UUM enggan memberikan kursus-kursus baru, maka DRSB menuntut pampasan jumlah tersebut.

DRSB juga menuntut ganti rugi sejumlah RM5 juta untuk kos dan perbelanjaan dalam menjalankan kursus MBA sahaja tanpa diberikan kursus-kursus baru dan kegagalan UUM dalam usaha membantu mempromosikan program MBA, serta untuk kehilangan keuntungan kerana UUM memberikan 5 kursus-kursus baru kepada pesaingnya di Pulau Pinang termasuk untuk gantirugi am, teladan dan exemplari serta untuk pecah amanah dan kemungkiran duti berjaga-jaga yang wajib diberikan oleh UUM kepada DRSB di bawah perjanjian tersebut.

Persoalan besar di sini, mengapa pentadbir UUM membiarkan sesuatu masalah besar berlarutan sehingga mereka boleh diseret ke mahkamah. Mengapa lemah sangat pentadbirannya? Tan Sri Muhyiddin Yasin kena jenguk-jenguk UUM dan ‘lakukanlah sesuatu’ agar reputasinya tidak hancur musnah.

Oleh ZULKIFLI YAHAYA

29/04/2009 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

Orang asli Kuala Koyan,Raub

dscn03882akhlak Islam menarik minat orang asli suku Senoi terhadap Islam

14/04/2009 Posted by | Uncategorized | 2 Comments