18P

Suara

Khutbah Jumaat aburabiah:TAQWA, masjid Penempatan Telipok

Taqwa ialah memelihara diri dari seksaan Allah dengan mengikuti segala perintahnya danmenjauhi segala larangannya.
Afifi Abdul Fattah Tabarah: taqwa ialah memelihara diri daripada sesuatu yang mengundang kemarahan tuhannya..dan apa yang mendatangkan mudharat kepada diri sendiri dan apa yang mendatangkan mudharat pada orang lain.
Seorang yang yang bertaqwa (Muttaqin) adalah orang memelihara diri dari azab dan kemurkahan Allah didunia dan di akhirat dengan melakukan perintah dan meninggalkan larangan Allah.Allah tidak memerintahkan sesuatu melainkan untuk kebaikan manusia dan baik untuk manusia, begitu juga setiap larangan Allah pasti memberi kemudharatan kepada manusia.
Orang yang bertaqwa sentiasa menjaga diri dari segala yang mendatangkan kemarahan Allah seumpama seorang yang berjalan ditengah hutanrimba dimana dia sangat berhati hati dan berjaga jaga daripada terpijak dan terkena duri,lubang, dan binatang buas.
Buah Taqwa didunia dan akhirat:
1. Mendapat sikap FURQAN iaitu sikap tegas yang dapat membezakan hak dan batil, antara yang benar dan salah, halal dan haram, dan sifat terpuji dan tercela
2. Mendapat limpahan berkat dari langit dan bumi
3. Mendapat jalan keluar dari segala kesulitan.
4. Mendapat rezeqi dari sumber yang tidak diduga
5. Mendapat kemudahan dari segala urusan didunia lagi.
6. Menerima penghapusan dosa dan pengampunan serta mendapat pahala yang besar

22/08/2009 Posted by | Uncategorized | Leave a comment