18P

Suara

Puasa Muharram] Keutamaan Bulan Muharram

Bulan Muharram adalah salah satu dari empat bulan haram atau bulan yang dimuliakan Allah. Empat bulan tersebut adalah bulan Dzulqa’dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. “Sesungguhnya jumlah bulan di kitabullah (Al Quran) itu ada dua belas bulan sejak Allah menciptakan langit dan bumi, empat di antaranya adalah bulan-bulan haram” (QS. At Taubah: 36) Kata Muharram artinya “dilarang”. Sebelum datangnya ajaran Islam, bulan Muharram sudah dikenal sebagai bulan suci dan dimuliakan oleh masyarakat Jahiliyah. Pada bilan ini dilarang untuk melakukan hal-hal seperti peperangan dan bentuk persengketaan lainnya.
Kemudian ketika Islam datang kemuliaan bulan haram ditetapkan dan dipertahankan sementara tradisi jahiliyah yang lain dihapuskan termasuk kesepakatan tidak berperang. Bulan Muharram memiliki banyak keutamaan, sehingga bulan ini disebut bulan Allah (syahrullah). Beribadah pada bulan haram pahalanya dilipatgandakan dan bermaksiat di bulan ini dosanya dilipatgandakan pula.
Pada bulan ini tepatnya, tanggal 10 Muharram Allah menyelamatkan nabi Musa as dan Bani Israil dari kejaran Firaun. Mereka memuliakannya dengan berpuasa. Kemudian Rasulullah SAW menetapkan puasa pada tanggal 10 Muharram sebagai kesyukuran atas pertolongan Allah SWT.
Masyarakat Jahiliyah sebelumnya juga berpuasa. Puasa Muharram tadinya hukumnya wajib, kemudian berubah jadi sunnah setelah turun kewajiban puasa Ramadhan. Rasulullah SAW bersabda: “Dari Ibu Abbas ra, bahwa Nabi SAW, ketika datang ke
Madinah, mendapatkan orang Yahudi berpuasa satu hari, yaitu ‘Asyuraa (10 Muharram). Mereka berkata, “Ini adalah hari yang agung yaitu hari Allah menyelamatkan Musa dan menenggelamkan keluarga Firaun. Maka Nabi Musa as berpuasa sebagai bukti syukur kepada Allah SWT. Rasulullah SAW, berkata, “Saya lebih berhak mengikuti Musa as. Daripada mereka.” Maka beliau berpuasa dan memerintahkan (umatnya) untuk berpuasa”. (HR. Bukhari)
Dari Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Sebaik-baiknya puasa setelah Ramadhan adalah puasa pada bulan Allah Muharram. Dan sebaik-baiknya ibadah setelah ibadah wajib adalah shalat malam.” (HR Muslim) Walaupun ada kesamaan dalam ibadah, khususnya berpuasa, tetapi Rasulullah SAW. Memerintahkan pada umatnya agar berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Yahudi, apalagi oleh orang-orang musyrik. Oleh karena itu beberapa hadits menyarankan agar puasa ‘Asyura diikuti oleh puasa satu hari sebelum atau sesudah puasa hari ‘Asyura.
Secara umum, puasa Muharram dapat dilakukan dengan beberapa pilihan.
1. Berpuasa tiga hari, sehari sebelumnya dan sehari sesudahnya, yaitu puasa tanggal 9, 10 dan 11 Muharram. 2. Berpuasa pada hari itu dan satu hari sesudah atau sebelumnya, yaitu puasa tanggal 9 dan 10, atau 10 dan 11 Muharram. 3. Puasa pada tanggal 10 saja, hal ini karena ketika Rasulullah SAW memerintahkan untuk puasa pada hari ‘Asyura para sahabat berkata: “Itu adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, beliau bersabda: “Jika datang tahun depan
insya Allah kita akan berpuasa hari kesembilan, akan tetapi beliau meninggal pada tahun tersebut.” (HR. Muslim) Landasan puasa pada tanggal 11 Muharram didasarkan pada keumuman dalil keutamaan berpuasa pada bulan Muharram. Di samping itu sebagai bentuk kehati-hatian jika terjadi kesalahan dalam penghitungan awal Muharram.
Selain berpuasa, umat Islam disarankan untuk banyak bersedekah dan menyediakan lebih banyak makanan untuk keluarganya pada 10 Muharram. Tradisi ini memang tidak disebutkan dalam hadits, namun ulama seperti Baihaqi dan Ibnu Hibban menyatakan bahwa hal itu baik untuk dilakukan.
Demikian juga sebagian umat Islam menjadikan bulan Muharram sebagai bulan anak yatim. Menyantuni dan memelihara anak yatim adalah sesuatu yang sangat mulia dan dapat dilakukan kapan saja. Dan tidak ada landasan yang kuat mengaitkan menyayangi dan menyantuni anak yatim hanya pada bulan Muhaaram.
Bulan Muharram adalah bulan pertama dalam sistem kalender Islam. Oleh karena itu salah satu momentum yang sangat penting bagi umat Islam yaitu menjadikan pergantian tahun baru Islam sebagai sarana umat Islam untuk bermuhasabah terhadap langkah- langkah yang telah dilakukan dan rencana ke depan yang lebih baik lagi.
Momentum perubahan dan perbaikan menuju kebangkitan Islam sesuai dengan jiwa hijrah Rasulullah SAW dan sahabatnya dari Mekkah ke Madinah. Dari Abu Qatada ra. Rasulullah ditanya tentang puasa hari ‘Asyura, beliau bersabda: “Saya berharap ia bisa menghapuskan dosa-dosa satu tahun yang telah lewat.” (HR. Muslim) “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al Hasyr: 18)
Pengertian, Definisi dan Tata Cara Puasa Ramadhan, Senin
Kamis, Nazar, Sya’ban, Petengahan Bulan, Asyura, Arafah dan
Syawal

Thu, 06/07/2006 – 3:59pm — godam64 Arti puasa menurut bahasa adalah menahan. Menurut syariat islam puasa adalah suatu
bentuk aktifitas ibadah kepada Allah SWT dengan cara menahan diri dari makan, minum,
hawa nafsu, dan hal-hal lain yang dapat membatalkan puasa sejak terbit matahari / fajar /
subuh hingga matahari terbenam / maghrib dengan berniat terlebih dahulu sebelumnya.

Hari-hari yang dilarang untuk puasa, yaitu :
– saat lebaran idul fitri 1 syawal dan idul adha 10 dzulhijjah
– Hari tasyriq : 11, 12, dan 13 zulhijjah

Puasa memiliki fungsi dan manfaat untuk membuat kita menjadi tahan terhadap hawa nafsu, sabar, disiplin, jujur, peduli dengan fakir miskin, selalu bersyukur kepada Allah SWT dan juga untuk membuat tubuh menjadi lebih sehat.
Orang yang diperbolehkan untuk berbuka puasa sebelum waktunya adalah :
– Dalam perjalanan jauh 80,640 km (wajib qodo puasa)
– Sedang sakit dan tidak dapat berpuasa (wajib qodo puasa)
– Sedang hamil atau menyusui (wajib qada puasa dan membayar fidyah)
– Sudah tua renta atau sakit yang tidak sembuh-sembuh (wajib membayar fidyah 3/4 liter
beras atau bahan makanan lain)

A. Puasa Ramadhan
Puasa Ramadhan hukumnya adalah wajib bagi orang yang sehat. Sedangkan bagi yang
sakit atau mendapat halangan dapat membayar puasa ramadhan di lain hari selain bulan
ramadan. Puasa ramadhan dilakukan selama satu bulan penuh di bulan romadhon
kalender hijriah / islam. Puasa ramadhan diakhiri dengan datangnya bulan syawal di
mana dirayakan dengan lebaran ied / idul fitri.

B. Puasa Senin Kamis
Puasa senin kamis hukumnya adalah sunah / sunat di mana tidak ada kewajiban dan
paksaan untuk menjalankannya. Pelaksanaan puasa senin kamis mirip dengan puasa
lainnya hanya saja dilakukannya harus pada hari kamis dan senin saja, tidak boleh di hari
lain.

C. Puasa Nazar
Untuk puasa nazar hukumnya wajib jika sudah niat akan puasa nazar. Jika puasa nazar
tidak dapat dilakukan maka dapat diganti dengan memerdekakan budak / hamba sahaya
atau memberi makan / pakaian pada sepuluh orang miskin. Puasa nazar biasanya
dilakukan jika ada sebabnya yang telah diniatkan sebelum sebab itu terjadi. Nazar
dilakukan jika mendapatkan suatu nikmat / keberhasilan atau terbebas dari musibah /
malapetaka. Puasa nazar dilakukan sebagai tanda syukur kepada Allah SWT atas ni’mat
dan rizki yang telah diberikan.

D. Puasa Bulan Syaban / Nisfu Sya’ban
Puasa nisfu sya’ban adalah puasa yang dilakukan pada awal pertengahan di bulan syaban. Pelaksanaan puasa syaban ini mirip dengan puasa lainnya. E. Puasa Pertengahan Bulan
Puasa pertengahan bulan adalah puasa yang dilakukan pada tanggal 13, 14 dan 15 setiap
bulan sesuai tanggalan hijriah. Pelaksanaan puasa pertengahan bulan mirip dengan puasa
lainnya.

F. Puasa Asyura Puasa asyura adalah puasa yang dilakukan pada tanggal 10 di bulan muharam / muharram. Pelaksanaan puasa assyura mirip dengan puasa lainnya. G. Puasa Arafah Puasa arafah adalah puasa yang dilaksanakan pada tanggal 9 di bulan zulhijah untuk
orang-orang yang tidak menjalankan ibadah pergi haji. Pelaksanaan arafah mirip dengan
puasa lainnya.

F. Puasa Syawal
Puasa syawal dikerjakan pada 6 hari di bulan syawal. Puasa syawal boleh dilakukan pada
6 hari berturut-turut setelah lebaran idul fitri. Pelaksanaan arafah mirip dengan puasa
lainnya.

Muqadimah Salah satu hikmah yang tinggi untuk menunjukkan kebesaran Rabbul
`Alamin, adanya permulaan dan penutupan bulan dan tahun yang
berkesinambungan yang tak terputus antara siang dan malam. Ia jadikan
keduanya sebagai perbendaharaan untuk aktifitas yang jelek maupun yang
buruk dan perjalanan hidup manusia, sampai bertemu dengan ajalnya.

Dan di antara satu dari sekian rahmat Allah yang perlu disyukuri oleh setiap hamba-Nya, adanya tanda-tanda yang menunjukkan kemahakuasaan dan kebesaran-Nya yaitu diterbitkannya sang mentari di pagi hari dan rembulan di senja hari, adanya malam untuk merebahkan diri, siang sebagai aktifitas mencari penghidupan dan karunia dari-Nya. Firman Allah Ta`ala:
“Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda lalu Kami
hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang, agar
kamu mencari karunia dari Tuhanmu. Dan supaya kamu mengetahui
bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah kami
tegakkan dengan jelas.” (Al-Isra: 12)

Adanya pergantian hari, dengannya terprogram kehidupan seseorang,
yang silam menjadi pelajaran bagi yang baru, sehingga stamina dan
semangat hidup yang baru selalu menggebu seolah berenang di lautan
yang tak berpantai, sehingga Allah namakan tidur di malam hari dengan
istilah kematian dan terjaga di siang hari dengan istilah sadar (kehidupan).

Firman Allah Ta`ala: “Dan Dia-lah yang menidurkan kamu di malamhari dan Dia mengetahui
apa yang kamu kerjakan di siang hari. Kemudian Dia membangunkan
kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah
ditentukan, kemudian kepada Allah-lah kamu kembali. Lalu Dia
memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu kerjakan.”( Al – An ` am:

60) Di sisi lain adanya rahmat Allah yang telah Dia karuniakan kepada hamba-
Nya yaitu dijadikannya matahari sebagai titik tolak dalam mengetahui
pergantian musim dalam setiap tahun dan bulan sebagai perhitungan hari,
bulan dan tahun, di mana Allah jadikan dalam setiap tahun 12 bulan.

Firman Allah: “Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah dua belas bulan dalam
ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya
empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah
kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu.” (At-Taubah: 36)

Dua belas bulan yang diterangkan dalam ayat ini adalah bulan-bulan yang
sudah diketahui oleh kebanyakan kaum Muslimin, yaitu Muharram, Shafar,
Rabi’ul Awwal, Rabi’uts Tsani, Jumadil Awwal, Jumad Ats-Tsani, Rajab,
Sya’ban, Ramadlan, Syawal, Dzulqa’dah dan Dzulhijjah.

Adapun yang dimaksud dengan empat bulan haram adalah Rajab, Dzulqa’dah, Dzulhijjah dan Muharram. Sandaran yang benar untuk menghitung pergantian bulan Salah satu kemudahan yang diberikan Allah kepada hamba-Nya, Dia
jadikan perhitungan hari, bulan dan tahun berdasarkan munculnyahilal
(bulan tsabit), yang muncul dari arah barat di saat matahari tenggelam. Hal
ini bisa diketahui oleh semua pihak baik individu maupun masyarakat
umum.

Di kala telah terlihathilal, maka masuklah malam itu sebagai bulan baru dan berakhirlah bulan yang silam. Dari sini diketahui bahwa perhitungan waktu sehari-hari dihitung sejak tenggelam matahari, bukan dari terbitnya karena awal bulan dihitung dengan tenggelamnya matahari.
Salah satu bukti terhadap hal ini adalah adanya perintah Rasulullah shallallahu `alaihi wa sallam kepada shahabatnya untuk melihat hilaldalam menentukan bulan Ramadlan dan Syawal. Sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, beliau mendengar Rasulullah shallallahu `alaihi wa sallambersabda: “Apabila kalian melihatnya (hilal) maka berpuasalah, dan apabila kalian melihatnya maka berbukalah. Namun bila mendung menghalangi kalian, perkiraan baginya.” (HR. Muttafaqun `alaihi)
Dari mana perhitungan tahun Islami dimulai Pada jaman khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radliyallahu `anhu
beliau mengumpulkan manusia untuk membicarakan darimana dimulainya
tahun Islami. Hal ini terjadi kurang lebih pada 16 H atau 17 H. maka
muncullah berbagai pendapat, di antaranya:

• Dihitung dari kelahiran Rasulullah. • Dihitung dari kematian beliau. • Dihitung dari hijrahnya beliau. • Dihitung sejak kerasulan beliau. Dan semua pendapat ini diputuskan oleh Amirul Mukminin bahwa dimulainya perhitungan tahun Islami adalah dari hijrahnya beliau shallallahu `alaihi wa sallam karena sejak disyariatkannya hijrah, Allah Ta`ala memilah antara yang haq dan yang bathil. Pada waktu itu pula awal pendirian negara Islam. Bulan apakah sebagai pemula tahun baru Islam? Setelah ditentukannya awal perhitungan tahun Islam terjadi silang
pendapat untuk menentukan bulan apa yang dipakai sebagai pemula tahun
baru. Ada yang berpendapat Rabi’ul Awwal karena di waktu itu dimulai
perintah hijrah dari Makkah ke Madinah. Pendapat lain mengatakan bulan
Ramadlan karena di bulan itu diturunkannya Al-Qur’an. Namun silang
pendapat ini tidak berjalan lama setelah sebagian besar dari kalangan
shahabat seperti Umar, Utsman dan Ali radliyallahu `anhum `ajma`in
sepakat bahwa tahun baru Islami dimulai dari bulan Muharram. Di mana di
bulan itu banyak hal-hal atau aktifitas yang diharamkan di antaranya tidak
boleh mengadakan peperangan. Kecuali dalam keadaan diserang maka
diperbolehkan melawannya sebagaimana firman Allah:

“Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah
mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (mekah); dan fitnah itu
lebih besar bahayanya dari pembunuhan; dan janganlah kamu memerangi
mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat
itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka.
Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir.”( Al – Baqarah: 191)

“Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut
dihormati, berlaku hukum qishash. Oleh sebab itu barangsiapa yang
menyerang kamu maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya
terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah
berserta orang-orang yang bertakwa.” (Al-Baqarah: 194)

Dari sinilah dikatakannya Muharram sebagai bulan haram. Adakah sebutan lain bagi bulan Muharram? Jika kita lihat dari beberapa kalender yang menyebar di jaman kita di sana
tertulis pengganti Muharram ini dengan istilah Syura. Kata ini pun sering
kita dengarkan di masyarakat awam. Wallahu a`lam, mungkin persepsi ini
muncul dari suatu hadits Rasulullah shallallahu `alaihi wa sallam yang
menerangkan keutamaan puasa di hari Asyura. Para ulama bersilang
pendapat, apakah kata Asyura merupakan bahasa arab. Pendapat yang
benar adalah, kata ini didengar dari suku arab sehingga ia dikategorikan
sebagai bahasa arab. Kata Asyura menurut sebagian berasal dari kata
Asyir yang artinya kesepuluh (hari kesepuluh di bulan Muharram).

“Dari Ibnu Abbas radliyallahu `anhuma bahwasanya Rasulullah shallallahu
`alaihi wa sallam puasa di hari Asyura (kesepuluh) dan beliau
memerintahkan untuk berpuasa padanya.” (HR. Bukhari 4 / 214, Muslim

1130, Abu Dawud 2444) Dari Abu Hurairah radliyallahu `anhu, dia berkata: telah bersabda
Rasulullah shallallahu `alaihi wa sallam: “Puasa yang paling utama setelah
ramadlan adalah bulan Muharram dan shalat yang paling utama setelah
shalat fardlu adalah shalat malam.” (HR. Muslim 3 / 169, Abu Dawud

2429, Tirmidzi 1 / 143, Ad-Darimi 2 / 21, Ibnu Majah 1742, Al-Baihaqi 4 /
291, Ahmad 2 / 303) Dari Abu Qatadah Al-Anshari radliyallahu `anhu bahwa beliau Rasulullah shallallahu `alaihi wa sallam ditanya tentang puasa di hari Asyura, maka beliau menjawab: “Menghapuskan dosa-dosa satu tahun yang lalu.”(HR.
Muslim 1162) Dan dalam riwayat lain Rasulullah shallallahu `alaihi wa sallam bersabda: “Puasa Asyura aku harapkan agar menghapus dosa- dosa tahun yang lalu.” (HR. Muslim 3 / 167, Abu Dawud 2425, Al-Baihaqi 4 / 286, Ahmad 5 / 295) Pendapat yang benar tentang hukum puasa di bulan Muharram dan waktunya Para ulama telah sepakat tentang keutamaan puasa di bulan ini. Namun
terdapat silang pendapat di antara mereka tentang hukum dan waktunya.
Ada sebagian pendapat yang mengatakan wajib, tetapi jumhur ulama
berpendapat hukumnya adalah sunnah. Demikian pula tentang waktunya
mereka bersilang pendapat. Di antara pendapat-pendapat tersebut adalah:

1.Hari yang kesepuluh saja. Berdasarkan dlahir hadits-hadits yang telah lewat penyebutannya. 2.Hari kesembilan dan kesepuluh. Berdasarkan penggabungan dua hadits yang insya Allah akan datang uraiannya. 3.Hari yang kesembilan dan kesepuluh atau hari yang kesepuluh dan kesebelas, berdasarkan dalil-dalil yang menerangkan diwajibkannya untuk menyelisihi Ahlul Kitab. 4.Hari yang kesembilan saja. Berdasarkan hadits-hadits Ibnu Abbas radliyallahu `anhuma bahwa Rasulullah shallallahu `alaihi wa sallam bersabda: “Sungguh jika aku masih hidup hingga tahun mendatang, aku akan berpuasa di hari yang kesembilan.” (HR. Muslim 1134) Dari pendapat-pendapat di atas, yang paling mendekati kebenaran adalah
pendapat kedua yang menyatakan disyariatkannya puasa di bulan
Muharram di hari yang kesembilan dan kesepuluh. Pendapat ini yang
dianut kebanyakan para ulama, seperti: Imam Syafi’i, Imam Ahmad, Ishaq
bin Rahawaih, Ibnul Qayyim dan lain-lain dari selain mereka. Hal ini
berdasarkan pemaduan hadits-hadits yang dlahirnya Rasulullah melakukan
puasa di hari kesepuluh sebagaimana dalam hadits Ibnu Abbas, Abu
Hurairah dan Abu Qatadah yang telah lewat, dengan hadits yang dlahirnya
bahwa beliau berniat untuk berpuasa di hari yang kesembilan sebagaimana
hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.

Penutup Telah diketahui Islam datang sebagai agama yang universal, di mana
terdapat padanya norma-norma yang mengatur seluruh aktifitas makhluk
yang ada di langit maupun yang di bumi. Syariat-syariat yang telah Allah
bebankan membawa kemaslahatan bagi kehidupan mereka di dunia
maupun di akhirat. Tidaklah perkara ini bisa diketahui kecuali bagi mereka
yang mempunyai hati dan akal sehingga mereka mentadabburi ayat-ayat

Allah. Firman Allah Ta`ala: “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal yaitu orang-orang yang mengingat Allah.” (Ali Imran: 190 – 191)
“Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan padamu penuh dengan berkah….” (Shad: 29) Dan di antara salah satu syariat yang cukup memegang peranan penting
dalam kehidupan sehari-hari setelah shalat, adanya perintah puasa baik itu
yang wajib maupun yang sunnah. Jika kita menengok kehidupan
Rasulullah shallallahu `alaihi wa sallam, maka hampir dapat kita katakan
aktifitas yang selalu tidak beliau tinggalkan adalah puasa. Tentang
pengabaran dalil-dalil dalam hal ini cukup panjang dan lebar, yang sudah
sering tertera di berbagai pembahasan yang telah lalu. Sehingga sengaja
kami tidak paparkan satu persatunya mengingat keterbatasan tempat.
Namun tidak ada salahnya kami sampaikan dalil tentang keutamaan puasa
secara umum. Sabda Rasulullah shallallahu `alaihi wa sallam:

“Puasa adalah perisai….”(al-had its) Dari Abu Said Al-Khudri radliyallahu `anhu dia berkata: Rasulullah shallallahu `alaihi wa sallambersabda: “Tidaklah seorang hamba puasa
sehari di jalan Allah kecuali Allah jauhkan dengannya wajah dia dari neraka
sejauh 70 tahun.” (HR. Muttafaqun `alaihi

Demikian yang bisa kami sajikan pada rubrik Ahkam kali ini. Mudah-
mudahan Allah jadikan kita semua menjadi orang-orang yang pandai
bersyukur dan termasuk dari Ahlus Shaim (orang-orang yang berpuasa)
yang dengannya Allah akan berikan ampunan dan pahala yang besar.

Firman Allah: “Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan
perempuan yang mukmin, laki-laki dan prempuan yang tetap dalam
ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan
yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu’, laki-laki dan perempuan
yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan
perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan
yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk
mereka ampunan dan pahala yang besar.” (Al-Ahzab: 35

08/12/2010 Posted by | Uncategorized | 2 Comments

Amalan2 Awal Muharram

Sempena menyambut Muharram 1432 Hijrah….marilah kita bersama mengerjakan amalan ini, agar Tahun 1432Hijrah lebih cemerlang dari yang sebelumnya. Meningkatkan TAQWA, memperteguhkan IMAN, menjaga AQIDAH.

Semoga segala Ibadah ini medapat perkenan Allah Yg ESA…

AWAL MUHARRAM

Wahai Tuhanku, berikanlah daku ilmu hikmah, & hubungkanlah daku dengan orang-orang yg Sholeh [Al-Syura’:83]

Muharram merupakan bulan pertama dalam tahun Islam (Hijrah). Sebelum Hijrah Rasulallah dari Mekah ke Yathrib kiraan bulan dibuat mengikut tahun masihi. Hijrah Rasulullah telah memberi kesan besar kepada Islam samada dari sudut dakwah Rasulullah, ukhuwwah & syiar Islam itu sendiri.

Pada asasnya, Muharram membawa maksud “diharamkan” atau “dipantang” iaitu Allah SWT melarang melakukan peperangan atau pertumpahan darah. Namun demikian larangan ini ditamatkan setelah pembukaan Mekah. (Al Baqarah 91). Sejak pemansuhan itu, umat Islam boleh melaksanakan tugas & ibadat harian tanpa terikat lagi dengan larangan tersebut.

Antara Amalan disunatkan pada bulan Muharram:

Berpuasa.

Maksud Hadis: Barang siapa berpuasa satu hari dalam bulan Muharam pahalanya seumpama berpuasa 30 tahun.

Maksud Hadis: Barang siapa yang berpuasa tiga hari dalam bulan Muharam, iaitu hari Khamis, Jumaat dan Sabtu, Allah tulis padanya pahala seperti mana beribadat selama 2 tahun.

Banyakkan amal ibadat seperti solat sunat, zikir dan sebagainya.

Berdoa akhir tahun pada hari terakhir bulan Zulhijjah selepas Asar sebanyak 3 kali.

Berdoa awal tahun pada 1 Muharram selepas Maghrib 3 kali

Abul-Laits Asssamarqandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Abbas RA berkata: Nabi SAW bersabda yg bermaksud;

Barang siapa yang berpuasa pada hari A’syuura’ yakni 10 Muharram, maka Allah akan memberikan kepadnya pahala 10,000 malaikat; dan barang siapa yang puasa pada hari A’syuura’, maka akan diberikan pahala 10,000 org Haji dan Umrah, dan 10, 000 org mati syahid; dan siapa yg mengusapi kepala anak yatim pada hari A’syuura’, maka Allah akan menaikkan dengan rambut satu darjat. Dan barang siapa yang memberi buka puasa orang mukmin yang berpuasa pada hari A’syuura’, maka seolah-olah memberi buka puasa semua umat Muhammad SAW. dan mengenyangkan perut mereka.

Sahabat bertanya; Ya, Rasulullah, Allah telah melebihkan hari A’syuura’ dari lain-lain hari. Jawab Rasulullah: Benar!. Allah telah menjadikan langit dan bumi pada hari A’syuura’, dan menjadikan Adam juga Hawa pada hari A’syuura’; dan menjadikan Syurga serta memasukkan Adam di syurga pada hari A’syuura’; dan Allah menyelamatkan dari api neraka pada hari A’syuura’; dan menenggelamkan Fir’aun pada hari A’syuura’; dan menyembuhkan bala Nabi Ayyub pada hari A’syuura’ dan Allah memberi taubat kepada Adam pada hari A’syuura’; dan diampunkan dosa Nabi Daud pada hari A’syuura’; dan juga kembalinya kerajaan Nabi Sulaiman pada hari A’syuura’; dan akan terjadi Qiyamat pada hari A’syuura’

Abul-Laits meriwayatkan dgn sanadnya dari Ikrimah berkata; Hari A’syuura’ ialah hari diterimanya taubatnya Nabi Adam. Dan ia pula hari turunnya Nabi Nuh dari perahunya. Maka ia berpuasa syukur; dan ia pula hari tenggelamnya Fir’aun dan terbelahnya laut bagi Nabi Musa a.s. dan Bani Israil. Maka mereka berpuasa; kerana itu jika dapat; engkau berpuasalah pada hari A’syuura’. Abul-Laits meriwayatkan dengan sanadnya dari Muhammad bin Maisarah berkata; Bahawa siapa yang melapangkan pada keluarganya pada hari A’syuura’, maka Allah akan meluaskan rezekinya sepanjang tahun itu.

Said bin Jubair dari Ibn Abbas r.a. berkata; Ketika Nabi SAW. baru hijrah ke Madinah, mendapatkan kaum Yahudi puasa pada hari A’syuura’; maka tanya kepada mereka tentang itu. Jawab mereka; “Hari itu Allah memenangkan Nabi Musa a.s. dari Bani Israil terhadap Fir’aun dan kaumnya. Maka kami puasa kerana mengagungkan hari ini”. Maka sabda Nabi SAW.; “Kami lebih layak mengikuti jejak Musa dari kamu”. maka Nabi SAW. menyuruh sahabat supaya berpuasa.

Empat belas perkara sunat dilakukan pada hari A’syuura’ (10 Muharram):

1. Melapangkan masa/belanja anak isteri. Fadhilatnya – Allah akan melapangkan hidupnya pada tahun ini.

2. Memuliakan fakir miskin. Fadhilatnya – Allah akan melapangkannya dalam kubur nanti.

3. Menahan marah. Fadhilatnya – Di akhirat nanti Allah akan memasukkannya ke dalam golongan yang redha.

4. Menunjukkan orang sesat. Fadhilatnya – Allah akan memenuhkan cahaya iman dalam hatinya.

5. Menyapu/mengusap kepala anak yatim. Fadilatnya – Allah akan mengurniakan sepohon pokok di syurga bagi tiap-tiap rambut yang disapunya.

6. Bersedekah. Fadhilatnya – Allah akan menjauhkannya pada neraka jauh seekor gagak terbang tak berhenti-henti . Diberi pahala seperti bersedekah kepada semua fakir miskin di dunia ini.

7. Memelihara kehormatan diri. Fadhilatnya – Allah akan mengurniakan hidupnya sentiasa diterangi cahaya keimanan.

8. Mandi Sunat. Fadhilatnya – Tidak sakit (sakit berat) pada tahun itu.

Lafaz niat: “Sahaja aku mandi sunat hari Asyura kerana Allah Taala.”

9. Bercelak. Fadhilatnya – Tidak akan sakit mata pada tahun itu.

10. Membaca Surah 112; Al-Ikhlas hingga akhir 1,000 kali. Fadhilatnya – Allah akan memandangnya dengan pandangan rahmah di Akhirat nanti.

11. Sembahyang sunat empat rakaat. Fadhilatnya – Allah akan mengampunkan dosanya walau telah berlarutan selama 50 tahun melakukannya.

Lafaz niat: “Sahaja aku sembahyang sunat hari Asyura empat rakaat kerana Allah Taala.”

Pada rakaat pertama dan kedua selepas Fatihah dibaca Surah 112; Al-Ikhlas sebanyak 11 kali.

12. Membaca “has biallahhu wa nik mal wa keel, nikmal maula wa nikmannaseer”. Fadhilatnya – Tidak mati pada tahun ini.

13. Menjamu orang berbuka puasa. Fadhilat – Diberi pahala seperti memberi sekalian orang Islam berbuka puasa.

14. Puasa. Fadhilat – Diberi pahala seribu kali Haji, seribu kali umrah dan seribu kali syahid dan diharamkannya pada Neraka.

Niat – “Sahaja aku berpuasa esok hari sunat hari Asyura kerana Allah Taala.”

.Dari Abu Hurairah r.a. katanya Rasulullah s.a.w. bersabda, “Seutama2 puasa sesudah puasa bulan Ramadan ialah puasa bulan Muharram dan seutama-utama solat sesudah solat fardu ialah solat malam”. (Sahih Muslim)

Abu Musa Al Madani meriwayatkan dari Ibnu Umar r.a.; “Barangsiapa yang berpuasa pada hari A’syuura’ adalah seperti berpuasa setahun & siapa yang bersedekah pada hari A’syuura’ adalah bagiku bersedekah setahun.” (HR Albazzar)

Dari Abu Qatadah Al-Anshari r.a. katanya Rasulullah s.a.w. ditanya org tentang puasa hari arafah. Jawab baginda, “Semoga dapat menghapus dosa tahun yg lalu dan yg akan datang”. Kemudian Nabi ditanya pula tentang puasa hari asyura. Jawab baginda, “semoga dapat menghapus dosa tahun yg lalu”.(Sahih Muslim)

Dari Aisyah r.a. katanya “Biasanya orang Quraisy pada masa jahiliah berpuasa pada hari A’syuura’ & Nabi s.a.w. pun berpuasa. Ketika Baginda tiba di Madinah, Baginda juga berpuasa pada hari A’syuura’ & menyuruh orang lain berpuasa juga”. (Sahih Muslim)

Dari Ibnu Abbas r.a. katanya, ketika Nabi s.a.w. tiba di Madinah, Baginda melihat orang Yahudi berpuasa pada hari A’syuura’. Nabi pun bertanya, “Hari apa ini ?”. Jawab mereka, “Hari ini ialah hari yg baik. Pada hari ini Allah melepaskan Bani Israil dari musuh mereka, kerana itu Nabi Musa berpuasa kerananya”. Sabda Nabi, “Aku lebih berhak daripada kamu dgn Musa”. Oleh itu Nabi berpuasa dan menyuruh org lain berpuasa pada hari asyura. (Sahih Bukhari)

Rasulullah s.a.w. bersabda; “Berpuasa kamu pada hari ke sembilan dan sepuluh Muharam dan jangan meniru cara orang-orang Yahudi.” (HR Al Baihaqi )

Bersabda Rasulullah SAW: Sesiapa yg berpuasa sehari dalam bulan Muharram maka baginya menyamai 30 hari berpuasa.”

Bersabda Rasulullah SAW : “Sesiapa yang berpuasa pada 10 Muharram maka ALLAH anugerahkan pahala 10 ribu ibadah para Malaikat, dan dikurniakan pahala 10 ribu syuhada’ (mati syahid), dan dikurniakan pahala 10 ribu pahala Haji dan Umrah”

Bersabda Rasulullah SAW : “Sesiapa yg melapangkan kesempitan keluarganya pada 10 Muharram maka ALLAH melapangkan kesempitannya sepanjang tahun tersebut.”

Bersabda Rasulullah SAW “Seafdhal-afdhal puasa selepas puasa Ramadhan ialah puasa dalam bulan Muharram dan seafdhal-afdhal solat selepas solat fardhu ialah solat pada 1/3 malam 10 Muharram”

Bertanya para sahabat : “Wahai Rasulullah ! Apakah kelebihan 10 Muharram berbanding dgn hari2 yg lain ?” Sabdanya : – ALLAH menciptakan langit, bintang dan sebagainya pada 10 Muharram – ALLAH menciptakan gunung-ganang pada 10 Muharram – Diciptakan lautan pada 10 Muharram – Diciptakan Qalam (pena untuk menulis amal manusia) pada 10 Muharram – Diciptakan papan tulis (Luh Mahfuz) pada 10 Muharram – Diciptakan Adam a.s. pada 10 Muharram – Dimasukkan Adam a.s. ke dalam syurga pada 10 Muharram – Dilahirkan Ibrahim a.s. pada 10 Muharram – Diselamatkan Ibrahim a.s. dari api Namrud pada 10 Muharram – Diselamatkan anaknya Ismail a.s. dari sembelihan pada 10 Muharram – Ditenggelamkan Fir’aun pada 10 Muharram – Diampunkan dosa Daud a.s. pada 10 Muharram – Dilahirkan Isa a.s. pada 10 Muharram – Dikeluarkan Idris a.s. daripada perut ikan Nun pada 10 Muharram – Disembuhkan penyakit Ayub a.s. pada 10 Muharram – Diangkat Isa a.s. ke langit pada 10 Muharram – Diterima taubat Adam a.s. pada 10 Muharram – Dianugerahkan tahta kerajaan kepada Sulaiman a.s. pada 10 Muharram – Diciptakan Arasy pada 10 Muharram – Awal-awal hujan yg turun dari langit pada 10 Muharram – Awal-awal rahmat diturunkan pada 10 Muharram – Diselamatkan bahtera Nuh a.s. daripada tenggelam pada 10 Muharram – ” Ketahuilah dengan mengingati Allah, hati akan menjadi terang” (Ar-Ra’d:28)

Firman Allah SWT didalam surah Yasin ayat 65; yg bermaksud ……`Pada hari Kami tutup mulut mereka, dan berkatalah kepada Kami tangan mereka dan memberi kesaksian kaki-kaki mereka terhadap apa yg dahulu mereka usahakan’. Sesungguhnya Allah SWT menakdirkan kebaikan dan keburukan dan sebab-sebab di antara keduanya. Dia-lah yang telah menentukan taqdir-taqdir dan mengatur sebab-sebabnya. Wallahua’lam.

Sebagaimana Ibnu Abbas ra mengatakan: “Jika datang Hari Raya, hari A’syuura’, hari Jumaat yang pertama dari bulan Rajab, malam Nisfu Sya’ban, Lailatul Qadar, dan malam Jumaat, roh-rohnya para mayat semua keluar dari kubur mereka dan mereka semua berdiri di pintu-pintu rumahnya seraya berkata: “Belas kasihanlah kamu semua kepada kami di malam yang berkah ini dengan sedekah satu suap, sebab kami memberikan sedekah. Jika kalian bakhil dengan sedekah, dan kamu sekalian tidak mahu memberikannya, maka hendaklah kalian mengingat kami dengan bacaan surah Al-Fatihah di malam yang penuh keberkahan ini.

05/12/2010 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

Mengapa Saya Masuk Islam? – Yusuf Islam

Saya dilahirkan dalam sebuah rumah yang penghuninya beragama Kristian. Diajar bahawa tuhan itu wujud, tetapi kita tidak ada hubungan secara langsung dengan tuhan.

Lantas kita perlu mewujudkan satu cara untuk menghubunginya, iaitu melalui Jesus. Dan apabila mereka mengatakan yang tuhan itu tiga, saya menjadi lebih bingung tetapi saya tidak mampu membantah atau membahaskannya.

Namun, sedikit demi sedikit, saya mendapati diri semakin jauh daripada pendidikan yang berbentuk agama ini.

Saya mula mencipta muzik dan mahu menjadi seorang bintang terkenal. Akhirnya, saya berjaya menjadi seorang yang sangat terkenal.

Pada waktu itu, saya berusia belasan tahun tapi nama dan gambar terpampang di semua bentuk media.

Mereka membuat saya lebih besar dan kerana itu saya juga mahu hidup dengan cara yang lebih besar daripada hidup yang sebenarnya, dan satu-satunya cara untuk mendapatkannya ialah dengan menikmati arak dan dadah.

Selepas setahun berjaya menikmati kemewahan dan hidup secara high, saya sakit teruk dijangkiti penyakit TB dan perlu dirawat di hospital.

Kemudian, tiba satu ketika apabila saya rasa agama Buddha itu nampak baik dan mulia, tetapi saya masih belum bersedia menjadi seorang sami Buddha dan memisahkan diri daripada masyarakat sepenuhnya.

Saya mencuba pula Zen dan Ching, numerologi, kemudian kad-kad pakau dan astrologi. Saya cuba membuka semula kitab Bible tetapi tidak menjumpai apa-apa. Pada waktu itu, saya masih tidak tahu sesuatupun tentang Islam.

Titik Permulaan

Kemudian satu keajaiban berlaku. Abang saya melawat sebuah masjid di Jerusalem. Dia begitu kagum dengannya. Masjid itu dirasakan penuh dengan kehidupan (tidak seperti gereja-gereja dan rumah-rumah biara yang dirasakan kosong), aman dan tenang.

Dia memberikan saya senaskah terjemahan al-Quran yang dibawanya dari sana. Dia tidak pula menjadi seorang Muslim tetapi dia dapat merasakan yang ada sesuatu dalam agama itu, dan dia fikir mungkin saya akan menjumpai sesuatu juga.

Apabila saya terima kitab itu, saya mendapat petunjuk yang bakal menerangkan segala-galanya kepada saya – siapa diri saya, apakah tujuan hidup di dunia, apakah sebenarnya hakikat hidup dan apakah hakikat yang akan berlaku, dan di mana saya datang. Saya sedar bahawa inilah agama yang benar; agama yang bukan dalam erti kata yang difahami oleh Barat, bukan agama yang hanya berguna untuk masa tua anda.

Perkara pertama yang ingin saya lakukan pada waktu itu ialah menjadi seorang Muslim.

Pada tahap ini juga, saya mula menemui keyakinan. Saya merasakan sudah pun menjadi seorang Muslim. Apabila saya membaca kitab al-Quran itu, barulah saya sedar bahawa kesemua para nabi yang diutus Allah itu membawa ajaran yang sama.

Lantas, mengapakah penganut Kristian dan Yahudi saling tidak sefahaman? Sekarang saya tahu bagaimana orang Yahudi tidak mahu menerima Jesus sebagai utusan Tuhan dan mereka juga telah menukar ayat-ayat Tuhan.

Penganut Kristian salah faham akan ayat-ayat Tuhan dan menganggap Jesus anak Tuhan. Kesemuanya masuk akal dan begitu mudah difahami.

Inilah keindahan al-Quran. Ia membuat anda berfikir dan mencari jawapan, dan tidak menyembah matahari atau bulan tetapi Tuhan yang Esa yang telah menciptakan segala-galanya.

Apabila saya lebih banyak membaca kitab al-Quran, ia menceritakan pula tentang sembahyang, sifat pemurah dan sifat suka berbuat baik.

Saya masih belum menjadi seorang Islam lagi, tetapi saya sudah dapat merasakan bahawa satu-satunya jawapan untuk saya ialah al-Quran; bahawa Tuhan telah menghantarnya kepada saya, dan saya menyimpannya sebagai satu rahsia. Tetapi al-Quran itu juga berkata-kata pada beberapa peringkat yang berlainan. Saya mula memahaminya pada peringkat yang lain pula.

Al-Quran mengatakan, “Mereka yang beriman tidak menjadikan orang kafir sebagai temannya dan orang beriman itulah saudaranya.”

Pada tahap itulah, timbul keinginan saya untuk bertemu dengan saudara-saudara selslam.

Melawat Jerusalem

Saya melawat Jerusalem (sepertimana yang dilakukan abang saya). Di Jerusalem, saya masuk ke dalam masjid dan duduk. Seorang lelaki datang menghampiri dan bertanya apa yang saya mahu. Saya beritahu dia yang saya seorang Muslim. Dia bertanya lagi, apakah nama saya. Saya jawab, “Stevens”. Dia kelihatan keliru. Setelah itu, saya menyertai sembahyang berjemaah, walaupun tidak begitu menjadi.

Peristiwa ini berlaku pada tahun 1977, lebih kurang satu setengah tahun selepas saya menerima al-Quran daripada abang saya.

Lantas, pada satu hari Jumaat, iaitu selepas menunaikan sembahyang Jumaat, saya pergi bertemu imam Masjid New Regent dan melafazkan syahadah di tangannya.

Saya telah menjadi seorang yang memiliki kemasyhuran dan kemewahan. Tetapi saya begitu sukar mendapatkan petunjuk, walau bersungguh-sungguh saya cuba mendapatkannya, sehinggalah saya ditunjukkan dengan al-Quran.

Sekarang saya sedar bahawa saya boleh berhubung secara langsung dengan Tuhan, tidak perlu menggunakan perantara. Islam mengangkat semua halangan ini.

Saya tidak pernah berjumpa orang Islam sebelum saya memeluk agama suci ini. Saya lebih dahulu membaca al-Quran dan menyedari bahawa tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini.

Hanya Islam yang sempurna, dan sekiranya kita semua meniru akhlak Rasulullah s.a.w., kita akan berjaya.

Moga-moga Allah memberikan kita petunjuk dan hidayah-Nya untuk menuruti jejak langkah Rasulullah s.a.w.. Amin!

– Artikel iluvislam.com

03/12/2010 Posted by | Uncategorized | Leave a comment