18P

Suara

Kisah Mariam

Kisah Mariam Johari, 88 adalah kisah tentang seorang wanita yang terkandas di Korea Selatan selepas dibawa tentera Jepun ke negara itu ketika Perang Dunia Kedua, yang kemudiannya meninggal dunia di rumah kebajikan di Seoul 5 September lalu. Jenazah Mariam ditempatkan di rumah kebajikan Gereja Roman Katholik Beon Bong dan mayatnya hampir dibakar di pusat pembakaran mayat tersebut selepas kematian beliau. Namun begitu ianya ditangguhkan atas permintaan kedutaan Malaysia yang sedang berusaha untuk membawa jenazah Mariam di bawa pulang ke Malaysia atas permintaan anak-anak Mariam.

Difahamkan atas usaha pelbagai pihak termasuk Kedutaan Malaysia jenazah Mariam akhirnya dibenarkan dibawa balik ke Malaysia dan secara tidak langsung dikebumikan di Malaysia. Walaupun sebelum daripada ini timbul beberapa isu bahawa Mariam adalah bukan warganegara Malaysia kerana beliau dikatakan telah membuat permohonan kepada Kementerian Dalam Negeri (KDN) untuk melucutkan kewarganegaraan sebagai rakyat Malaysia pada akhir 2007 dan permohonan tersebut telah diluluskan tahun lalu.

Sebelum isu berkaitan dengan samada jenazah Mariam boleh di bawa balik ataupun tidak ke Malaysia dapat diselesaikan, tiga orang anak Mariam menaruh harapan tinggi agar jenazah ibu mereka yang lebih separuh abad tinggal di Korea Selatan di bawa balik ke tempat kelahirannya di Kota Tinggi Johor dan dikebumikan mengikut ajaran Islam.

Apa yang menjadi isu di dalam kes Mariam ini adalah pertamanya wujudnya dakwaan anak-anak tiri Mariam bahawa beliau telah berwasiat sebelum kematiannya bahawa beliau mahu mayatnya dikebumikan di Korea Selatan mengikut adat masyarakat Korea. Keduanya, wujudnya dakwaan anak-anak Mariam bahawa Mariam yang kembali ke Malaysia pada September 2007 telah mengucapkan syahadah.

Sewajarnya status agama Mariam perlu diberi perhatian sebelum sebarang urusan pengkebumian dibuat. Ini bagi memastikan mayatnya diuruskan secara syariah jika benar beliau Islam ketika meninggal atau sebaliknya kerana wujudnya laporan bahawa beliau meninggalkan wasiat supaya diuruskan mengikut adat masyarakat Korea. Surat wasiat tersebut harus juga diteliti akan kesahihannya. Di sini pandangan ulamak diperlukan untuk menentukan status wasiat tersebut samada benar dakwaan bahawa beliau adalah Islam atau tidak.

Sebagai memetik kenyataan Mufti Perlis, Dr Juanda Jaya sebelum ini, beliau menyatakan bahawa tanpa bukti kukuh, orang Islam yang diragukan status keislaman kerana peristiwa atau kehidupan dilaluinya sebelum itu kekal dengan agama barunya. Hanya bukti kukuh daripada pihak yang rapat atau mengenali seseorang dapat menentukan agama akhirnya dan bagi tujuan itu Mahkamah Syariah boleh memutuskannya atas permohonan waris atau Majlis Agama Islam. Sekiranya ada bukti kukuh simati mengamalkan ajaran Islam atau kembali kepada Islam maka jenazahnya boleh diuruskan secara Islam. Jika tidak ada sebarang bukti simati adalah Islam maka ia kekal di dalam agama barunya dan terserahlah kepada pihak berkaitan menguruskan berkaitan dengan perkara tersebut.

Oleh itu, sekiranya Mariam kekal sebagai seorang Islam sebagaimana kenyataan anak-anak Mariam yang menyatakan Mariam telah mengucapkan syahadah maka wasiat tersebut untuk dikebumikan secara bukan Islam tidak boleh dilaksanakan.

Isu-isu sebegini adalah berkait rapat dengan isu pertukaran agama. Secara umumnya pertukaran agama bermaksud menukar kepercayaan dan pegangan daripada satu agama kepada agama lain tidak kira sama ada dari atau kepada agama Islam atau dari satu agama lain kepada agama lain (selain dari Islam). Bila dihubungkaitkan perkara pertukaran agama dari atau kepada Islam sahaja yang diperuntukkan di dalam undang-undang yang sedia ada mengenai kesan atau implikasi undang-undangnya. Tidak terdapat peruntukan undang-undang yang merujuk kepada kesan pertukaran dari satu agama bukan Islam kepada agama bukan Islam lain.

Terdapat kesan murtad (dari Islam kepada bukan Islam) dan pemelukan Islam daripada satu agama lain. Kesan yang timbul akan melibatkan status seseorang itu dari segi identitinya, taraf perkahwinannya, obligasi dan hak di bawah undang-undang dirinya serta perkara-perkara sampingan lain termasuk konflik bidangkuasa Mahkamah yang akan mengendalikan pertikaian yang timbul antara pihak Islam dengan yang bukan Islam.

Kesan akan timbul dalam pelbagai dimensi. Ini berpunca daripada struktur dan skim pembahagian kuasa perundangan dan kehakiman yang terdapat di dalam Perlembagaan Persekutuan yang meletakkan agama Islam pada tempat yang istimewa sebagai agama Persekutuan. Selain daripada itu, peruntukan mengenai Hukum Syarak telah diperuntukan secara khusus dalam perlembagaan di bawah kuasa Negeri dan sebarang pertikaian mengenainya dletakkan di bawah bidangkuasa Mahakmah Syariah. Dengan latar belakang ini, kesan pertukaran agama dari perspektif perundangan Malaysia dapat dilihat lebih kpeada aspek identiti dan undang-undang diri yang termasuk undang-undang keluarga dan warisan.

Identiti yang dimaksudkan di sini merujuk kepada status agama seseorang itu yang turut mengakibatkan pertukaran undang-undang dan obligasinya terhadap pihak lain dan juga obligasi pihak lain terhadap dirinya. Ini termasuk juga di dalam menentukan status agama dirinya apabila ia meninggal dunia kelak.

Dari segi status agama, Seksyen 92 Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam (Trengganu ) 2001 sebagai misalnya memperuntukan :

”Seseorang itu memeluk agama Islam dan menjadi orang Islam sebaik sahaja dia habis mengucap dua kalimah syahadah…”

Manakala seksyen 97 (1) enakmen yang sama memperuntukan bahawa seseorang yang telah memeluk agama Islam dan telah didaftarkan dalam Daftar Muallaf hendaklah bagi maksud mana-mana undang-undang Persekutuan atau Negeri, dan selama-lamya diperlakukan sebagai orang Islam. Justeru itu jika seseorang muallaf yang berdaftar meninggal dunia dan tiada waris Islam yang akan menguruskan jenazahnya menurut cara Islam, adalah menjadi tanggungjawab masyarakat Islam setempat atau pihak berkuasa agama secara fardu kifayah menguruskan jenazahnya mengikut Hukum Syarak.

Kes Kalliamal lwn Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, Hospital Kuala Lumpur dan Kerajaan Malaysia menjelaskan penerangan di atas. Dalam kes ini Moorthy (Mohamad bin Abdullah) telah dikebumikan mengikut Hukum Syarak berdasarkan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Lumpur kerana beliau telah didaftarkan sebagai seorang muallaf di Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan.

Namun begitu di dalam kes lain iaitu keadaan di mana seseorang yang asalnya beragama Islam tetapi telah mengamalkan cara hidup dan ibadat mengikut agama lain meninggal dunia, maka tanggungjawab pihak berkuasa agama Islam (sekiranya tiada waris) menguruskan jenazahnya secara Islam gugur dan boleh diuruskan oleh warisnya yang bukan Islam dan dikebumikan cara bukan Islam.

Kes Nyonya Tahir (rujuk kes Permohonan Pengisytiharan Status Islam (Ex-Prte) olh Majlis Agama Islam Negeri Sembilan (MAINS), Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan (JAINS) dan Pegawai Agama Islam Daerah Tampin) yang berlaku di Negeri Sembilan pada tahun 2006 jelas menunjukkan kesan ini di mana Mahkamah Tinggi Syariah Seremban memutuskan bahawa beliau bukan beragama Islam semasa kematiannya dan menyerahkan mayatnya kepada keluarganya yang bukan beragama Islam untuk dikebumikan mengikut agama Buddha.

Kesimpulannya, Mahkamah Syariah berbidangkuasa bagi menentukan status agama si mati yang diragukan keislamannya atas permohonan waris yang Islam atau melalui Majlis Agama Islam Negeri. Walau apapun setiap penentuan agama tersebut hendaklah disertakan dengan bukti yang kukuh sebelum Mahkamah Syariah memutuskan agama akhirnya. Orang Islam yang diragukan status keislaman kerana peristiwa atau kehidupan dilaluinya sebelum itu kekal dengan agama barunya. Ini bermaksud sekiranya ada bukti kukuh si mati mengamalkan ajaran Islam atau kembali kepada Islam maka jenazahnya boleh diuruskan secara Islam. Jika tidak ada sebarang bukti si mati adalah Islam maka ia kekal di dalam agama barunya dan terserahlah kepada pihak berkaitan menguruskan berkaitan dengan perkara tersebut.

30/09/2009 Posted by | Uncategorized | 1 Comment

Keajaiban Ramadan, Pekerja Asing di Saudi Berbondong Bondong Masuk Islam

Bulan suci Ramadhan telah menjadi saat yang populer bagi banyak non-Muslim, terutama para pekerja migran Filipina, untuk masuk agama Islam.

Setiap hari di, Islamic Centre di seluruh penjuru Arab Saudi membuka pintunya bagi para pekerja migran non-Muslim yang memutuskan untuk bergabung dengan agama tercepat pertumbuhannya di dunia ini. Selama bulan Ramadhan, organisasi-organisasi Muslim mengadakan kamp-kamp yang diikuti para pekerja migran yang ingin berbuka puasa.

Salah satu Islamic Centre, Cooperative Office for Call and Guidance at Al-Bat’ha (COCG Al-Bat’ha) di Riyadh, menyaksikan sekitar 200 calon mualaf dari berbagai negara datang ke tempatnya setiap bulan.

“Terima kasih pada Allah, jumlah mereka yang masuk Islam setiap bulan antara 180-200 orang, dari berbagai negara,” ujar direktur COCG, Sheikh Nouh al-Qarain.

“Sebagian besar dari mereka ingin masuk Islam karena konsep ketauhidan. Mereka ingin menyembah satu Tuhan dan hanya satu,” ujarnya.

Proses menjadi seorang Muslim melibatkan pencarian ilmu pengetahuan tentang agama Islam dan mengikuti upacara yang dipimpin oleh seorang imam, di mana mualaf diminta untuk mengucapkan dua kalimat shahadat.

Reaksi dari para mualaf setelah itu beragam. Seorang mualaf dari Filipina bernama Adcel Maglintian, mengatakan bahwa Islam memberinya sebuah kehidupan baru.

“Saya merasa seperti bayi yang baru lahir, kehidupan baru, kehidupan baru, jadi sekarang saya akan memulai kehidupan baru saya sebagai seorang Muslim. Saya sangat, sangat, sangat senang,” ujarnya.

Mualaf lain dari Filipina yang bernama “Bebido” mengatakan ia memilih menjalankan sholat lima waktu dalam sehari daripada kehidupannya dulu sebagai seorang Kristen.

“Ketika saya masih beragama Kristen, saya hanya datang ke gereja tiga hingga lima kali dalam setahun, namun dalam Islam saya tahu bahwa sholat dilakukan lima kali dalam sehari, saya melaksanakannya untuk berterima kasih pada Tuhan. Itulah mengapa saya masuk Islam, itulah mengapa saya perlu merasakan inti Islam dan menjadi seorang Muslim untuk berterima kasih pada Allah,” ujarnya.

Beberapa mengatakan bahwa Ramadhan menginspirasi mereka.

“Saya merasa senang karena kami akan makan malam bersama saat buka puasa tiba. Itulah mengapa jika saya berbuka sendirian, saya tidak merasa gembira karena saya ingin berkumpul dengan saudara-saudara baru saya dalam Islam,’ ujar seorang mualaf Filipina, Omar.

Arab Saudi menerima pekerja migran Filipina dalamjumlah terbesar di seluruh kawasan Timur Tengah. Setidaknya 200.000 pekerja Filipina masuk ke Arab Saudi hanya pada tahun 2007.

Total jumlah mereka diperkirakan sekitar 800.000 orang.

Setelah masuk Islam, para pekerja migran itu didorong oleh Islamic Centre dan imam untuk terus belajar tentang Islam untuk memperkuat keyakinan mereka.

“Apa yang akan kami lakukan sekarang adalah memberikan mereka pengetahuan dasar tentang Islam, Tauhid, Hadist, Al Qur’an, Fikih, dan yang lainnya, sangat dasar untuk mereka,” ujar seorang penceramah Filipina Sheikh Abdul Qadir Al Alabani.

Al Qarain, kepala Islamic Centre, berimigrasi dari Filipina ke Arab Saudi lebih dari 20 tahun yang lalu, dan merupakan salah satu penceramah non-Arab di negara tersebut.

Seorang anggota Universitas Rumah Sakit Abdul Aziz, ia menghabiskan waktu luangnya untuk berceramah di kalangan komunitas Filipina di Riyadh. Ia juga membawa sekelompok calon mualaf bersamanya setiap sholat Jumat.

Ia mengatakan hal yang paling sulit dan memakan waktu paling banyak adalah mengajarkan pada para mualaf baru detail tentang Islam setelah mereka resmi masuk Islam.

Diawasi oleh Kementerian Arab Saudi, COCG adalah Islamic Centre tertua dan salah satu yang paling aktif dalam hal ini. Beroperasi melalui sejumlah kamp yang berlokasi di wilayah-wilayah dengan populasi tinggi pekerja Asia, dan memiliki para penceramah yang mendedikasikan diri untuk membantu para non-Muslim masuk Islam.

Terdapat sekitar 18 Islamic Centre seperti COCG di Riyadh, dan lebih dari 215 diseluruh Arab Saudi.

Selain menyediakan makanan berbuka untuk 5000 orang setiap harinya di bulan Ramadhan, Islamic Centre juga memberikan ceramah gratis dan setiap dua tahun sekali mengajak kaum Muslim menunaikan umroh. (rin/wb/smedia)

660 China Pekerja Kereta Api Al-Haramain Masuk Islam

Enam ratus enam puluh warga negara Cina yang bekerja untuk proyek pembangunan kereta api Haramain telah memeluk Islam
MAKKAH – Enam ratus enam puluh warga negara Cina yang bekerja untuk proyek pembangunan kereta api Haramain telah memeluk Islam dalam sebuah upacara di yang diadakan Makkah.

Abdul Aziz Al-Khudhairi, wakil Emir Makkah, yang menyaksikan deklarasi syahadat yang menggambarkan peristiwa itu sebagai “respon langsung terhadap kritik dari pemerintah untuk kontraktor perusahaan asal Cina.”

Kami menerima ratusan surat menentang penandatanganan kontrak dengan perusahaan Cina dan menuntut bahwa umat Islam akan dikontrak,” kata Al-Khudhairi. “Enam ratus enam puluh dari mereka sekarang telah memeluk Islam.

Sekarang orang-orang yang meminta mereka untuk diberhentikan merasa senang karena meraka memeluk Islam. Angka-angka itu juga akan naik, karena hal ini hanyalah permulaan, dan mewakili sekitar sepuluh persen dari 5.000 pekerja untuk pembangunan kereta api Haramain.

Al-Khudhairi berkomentar bahwa “tingkah laku kita mencerminkan ajaran-ajaran agama kita dan kata-kata kita harus sesuai dengan perbuatan kita yang mempunyai efek pada orang-orang”. “Kita juga harus menghormati hak asasi manusia,” tambahnya.

Sementara itu, sebanyak 2.722 orang telah memeluk Islam di Dinas Koperasi telekomunikasi, atas bimbingan dan kesadaran Masyarakat di profinsi Al-Taif.

Kantor Direktur Jenderal Sheikh Mohammed bin Ibrahim Al-Sawat menunjukkan bahwa kantornya juga telah mendistribusikan 1.247.694 salinan Alquran, buku-buku agama dan pamflet serta 225, 901 kaset keagamaan. (sabili)

25/09/2009 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

CERAMAH ABURABIAH:SOLAT DAN PEMBENTUKAN PERIBADI

Pengertian Solat
Dari kacamata manusia adalah himpunan doa daripada hamba terhadap Allah.Solat juga merupakan himpunan doa untuk kebahagian didunia dan akhirat.

Dari kacamata Malaikat,meminta keampunan-sifat malaikat hanya minta ampun,patuh,menyerah dan beribadat kepada Allah setiap masa.
Dari kacamata Allah adalah rahmat-implikasi solat mendapat keuntungan,kebahagiaan dan kesejahteraan rohani dan jasmani di dunia dan akhirat.

Kepentingan solat.
1.Diturunkan tanpa perantaraan malaikat dalam peristiwa isra’ dan mi’raj.

2.Solat itu adalah tiang agama.

3.Amalan yang pertama dihisab di hari akhirat.

4.Perbezaan seorang muslim dan kafir adalah meninggalkan solat.

5.Sesiapa yang meninggalkan solat dengan sengaja, maka ia adalah kufur dengan jelas.

Imam Ahmad:
”Sesiapa yang menjaga solat,nescaya solat itu itu menjadi cahaya,pembela dan penyelamat dihari akhirat. Manakala mereka yang tidak menjaganya tidak akan mendapat cahaya,pembela dan penyelamat bahkan mereka akan diletakkan bersama sama dengan Qarun,Firaun,Haman dan Ubay bin Khalaf”.
Meninggalkan solat kerana harta akan dihimpun bersama Qarun

Meninggalkan solat kerana pangkat akan dihimpun bersama Firaun

Meninggalkan solat kerana jawatan akan dihimpun bersama Haman

Menonggalkan solat kerana koperat/harta akan dihimpun bersama Ubay bin Khalaf

Kesan Solat dalam Pembentukan Peribadi Muslim

– separuh daripada sifat orang yang bertaqwa
– solat mengawal dari kehinaan dan keburukan
– solat mencegah dari fakhsya dan munkar
– orang mu’min sahaja yang cintakan solat
– solat hanya dilakukan oleh orang yang berakal
– kebersihan -tubuh badan,pakaian dan tempat tinggal
– kesihatan dan kecergasan- dalam semua rukun bermula dengan takbir danberakhir dengan salam
– meningkatkan keimanan kerana dilakukan lima kali sehari
– melatih seseorang menepati masa
– melatih rasa tanggungjawab
– melatih seseorang berdisiplin dan berjaya dalam hidup
– kawalan diri-sentiasa mengingati Allah dalam lima waktu
– melatih seseorang sabar dan ketahanan rohani dan jasmani
– kecemerlangan dalam kehidupan kerana implikasi menunaikan solat

14/09/2009 Posted by | Uncategorized | 1 Comment

Khutbah Aburabiah:Merdeka oleh Rasulullah SAW,Masjid Telekom

Tuntutan surah Al-Hujurat ayat 13 :

1) Melarang perbudakkan atau perhambaan

a. Nabi Muhammad SAW adalah Bapa Kemerdekaan kerana telah menggariskan beberapa perkara :

– Membebaskan / memerdekakan individu / peribadi dari tekanan dari yang lain

– Telah memerdekakan bangsa dari ikatan dan tekanan bangsa yang lain

– Telah membebaskan kepatuhan manusia daripada patuh kepada manusia yang lain dari Allah SWT

– Memerdekakan Mekah daripada penjajahan kuffar Quraish

– Memerdekakan Madinah daripada yahudi

– Memerdekakan umat manusia dari bertuhankan manusia, nafsu, kehidupan jahiliah kepada akidah Islam

– Memerdekakan syariat atau peraturan hidup manusia dari peraturan manusia jahiliah kepada syariat Islam

– Memerdekakan akhlak jahiliah yang di amalkan kepada akhlak Islam. Contohnya Islam telah meletakkan taraf wanita di tempat yang sepatutnya
serta persamaan taraf manusia di sisi Allah SWT

2) Kesan kemerdekaan oleh Rasulullah SAW

a. MengEsakan Allah SWT dan mempercayai Hari Akhirat

b. Bebas daripada cengkaman kuasa tamak haloba manusia – yakni kuasa Quraish

c. Bebas daripada fahaman syirik kepada Allah SWT

d. Bebas daripada sistem ekonomi riba kepada sistem ekonomi Islam

e. Bebas daripada sistem sosial jahiliah kepada sistem sosial Islam. Contohnya persamaan taraf dikalangan manusia

f. Memperkenalkan sistem akhlak Islam yang mencakup tiga hubungan iaitu hubungan dengan Allah SWT, hubungan dengan manusia serta hubungan dengan alam.

g. Al-Quran telah mennyeru kepada manusia menjadi merdeka . Contohnya Nabi Ibrahim berhadapan dengan Namrud, Nabi Musa berhadapan dengan Firaun dan
Nabi Muhammad SAW yang berhadapan dengan kaum Quraish

06/09/2009 Posted by | Uncategorized | 4 Comments

Penagih arak di Rusia bayar RM400 untuk dirotan

Islam kata , orang Islam yang didapati bersalah minum arak harus dirotan mengikut syariat Islam. Rotan yang tidak menyiksa tetapi untuk pengajaran.Saintis bukan Islam pula kata merotan boleh merawat mereka yang ketagihan arak.Takkan orang Islam nak belajar daripada orang bukan Islam cara-cara merotan yang boleh mengubati ketagihan arak dan dadah?

Patutlah tak selesai selesai masalah penagihan dadah di Malaysia ini, terutama di kalangan orang Melayu. Ada ubat murah iaitu rotan pergi guna methadone.

……Dr Marina Chuhrova (saintis Rusia) pula menyatakan bahawa beliau mempunyai pesakit tetap seramai 10 orang yang memerlukan rawatan merotan ini.
Menurut beliau pada mulanya mereka tidak suka pada kaedah rawatan sedemikian, akan tetapi apabila mereka merasakan kebaikannya mereka mula gemar pada kaedah rawatan sebegini.
Malah para penagih-penagih dadah dan arak tadi sanggup pula untuk membayar sekitar RM 400 untuk satu sesi rawatan merotan.

02/09/2009 Posted by | Uncategorized | Leave a comment